Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/852

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


842 NoRm.ANns Au-r. ligt (1039). Da Aasmund kom op i gaarden til kongen, var hele eggen faldt af øksen, saa kongen mente, han vilde havt liden nytte -af den tynde øks; nu syntes den anden ubrugelig. Kong Magnus gav Aasmund len og sysler paa Haalogaland, og der var mange beretninger om stridigheder mellem Aasmund og Haareks sønner. Haareks sønner var Finn og Einar med tilnavnet Fluga. Finn blev vistnok Olav den hellige tro; han nævnes i det mindste blandt en af de faa, der ved Olavs flugt fra Norge ledsagede ham til Sverige. Finns søn hed Haakon, og dennes datter Ule- hild var først gift med Inge Hallsteinssøn i Sverige og derpaa i 1l31 med kong Nicolaus i Danmark, og derpaa forlod hun ham og giftede sig med kong Sverkar Kolss(m i Sverige. Om de nævnte stridigheder mellem Haareks sønner og Aas- mund Grankelssøn er der ikke nærmere beretninger. Det synes, som om Haareks sønner har faaet overhaand over Aasmund Grankelssøn, thi Haareks søu, Einar Fluga paa Tjotta, blev Harald Haardraades lendermand og forlenet med finnefærden allerede i den tidligere halvdel af Haralds regjeringstid, omkring 1056. Einar var en mægtig og voldsom høvding, og han saavelsom Harald Haardraade førte streng kontrol med finnehandelen og finneskatten. En jul kom Einar F1uga til kongen, og denne opfordrede ham til at fortælle om sine tog og reiser i Finmarken. Einar gav da en beretning, der viser, hvor strengt denne monopolhandel overholdtes. Einar mødte paa en reise til Finmarken en islandsfarer, der af storme var fordreven derhen og havde maattet blive der om vinteren. Einar beskyldte besætningen for at have drevet ulovlig handel med finnerne; da de benegtede det, fordrede han at ran- sage skibet, men da de ikke vilde tilstede det, gav han befaling til at angribe dem. Med fem langskibe angreb han deres skib fra begge sider, og det blev aldeles ryddet. Da kongen fandt det ilde gjort af Einar at dræbe sagesløse folk, undskyldte Einar sig med det vanskelige i sin stilling og oplyste, -at man virkelig fandt en mængde finnevarer i skibet. En anden beretning er der om den islandske handelsmand Odd bYeigssøn, som blev visiteret nøie af Einar Fluga, uden at de fandt noget, skjønt folkene mod Odde raad havde tilforhandlet sig finnegods. Men det lykkedes at narre Einar. Da Odd var kommen til Melø, fik han vindstille og maatte lægge ind, og da laa kong Harald der med endel skibe. Harald lod sig ufortøvet ro hen til Odds skib og gik ombord. Odd sagde at skibet var blevet fordrevet til Finmarken, og at han for sin part ingen ulovlig handel havde drevet. Kongen fordrede at