Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/822

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


8 I 2 NORDLANDS AMT. gen, og beilede til hans datter, og Sigurd gav straks med glæde sit samtykke Bryllupet stod samme høst med stor pragt paa Torgar.. Vinteren efter døde Sigurd, og Thorolv fik nu den hele arv efter ham, Sandnes med alle hans øvrige besiddelser og løsøre (872). & Thorolv førte nu hus som en stormand og havde altid mange udvalgte folk om sig, viste gavmildhed og pragt. Han trængte derfor store indtægter, men der var gode aaringer, og han havde folk paa -sildefiske og skreifiske, og desuden havde han sælvær og ægvær. Han havde aldrig færre end 100 frimænd hjemme paa gaarden, foruden trælle. Han vandt alles venskab og fik stor magt og skaffede sig ypperlige vaaben og skibe. Thorolv var som nævnt forlenet med finneskatten. Da han boede paa Torgar nær Torghatten, og da han eiede gaarden Sandnes paa nordsiden af Alstenøen ved Vefsenfjorden, hørte han hjemme sydligst i Haalogaland, og det har vistnok været paa fjeldene øst for Vefsen, at han krævede skat. Denne inddrev han med kraft og dog, som det lader til, med en for de tider sjelden humanitet. Allerede den første vinter drog han med 90 mand op tilfjelds; hidtil havde sysse1mændene i det høieste kun havt 30 mand. Thorolv bragte handelsvarer med og lokkede derved finnerne til sig; han holdt kjøbstevne med dem og havde derved lettere for at faa skatten af dem. I det hele taget, heder det, gik alt med det gode og venskabeligen, skjønt man rigtignok undertiden ogsaa maatte indjage dem skræk. Thorolv gjennemstreifede Finmarken lige til dens yderste grænd- ser mod østen. Her hørte han, at ogsaa de saakaldte kylvinger havde taget sig til at drage om i Finmarken for at handJe, og naar leilighed gaves, ogsaa for at rane. Men Thorolv udspeidede deres færd, angreb dem, dræbte en mængde af dem (henimod 100) og tog alt deres gods, hvilket var overmaade meget. Der- paa vendte han tilbage til Haalogaland, hvor han i nogle maa- neder opholdt sig paa Sandnes. Samme sommer (873) gjorde kongen en reise til Haaloga- land. Thorolv gjorde et overvættes prægtigt gjæstebud paa Torgar, til hvilket han indbød ialt henimod 5OO mand. Der var ikke stue stor nok til at rumme alle gjæsterne, hvorfor Thorolv lod en kornlade gjøre istand og udpynte, især med skjolde, rundt om paa alle vægge. Kongen selv kom med 300 mand, saa der ialt var over 8OO gjæster. Da kongen kom, saa han sig om, rødmede og sagde ikke et ord. Beværtningen var ypperlig, men kongen var ublid i de tre dage, gjæstebudet varede. Men da Thorolv ved afskeden forærede kongen et nyt drageskib med fuld udrustning og forsikrede, at han havde indbudt saa mange gjæster kun for at hædre kongen, blev han formildet, og de skiltes i venskab