Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/819

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


. I-lISTORIE. 809 medes mærkelige fortællinger om sine fjerne lande. Saaledes er de ældste oplysninger om vort fædreland og dets folk gjennem den engelske konge kommen til os fra en haalogalænding. Haalogaland var allerede paa den tid et land med gammel bel)yggelse, og i kultur stod folk der paa samme trin som verdens øvrige civiliserede lande. Paa disse kyster sad befolkningen inde med kundskaber og indsigt, som i andre dele af Norge. Paa de store øer sad der mægtige ætter, der var indflydelsesrige og ledende inden de samfund, som havde dannet sig langs kysten. Flere af de til haaløigjeætten hørende jarler nævnes som jarler i Namdalen. Den bekjendte jarl Haakon Grjotgardssøns far, G1:jotgard Herlaugssøn, synes at have hersl(et baade paa Haa- logaland og paa Nordmøres kyster. Thi der fortælles om ikke mindre end tre af nybyggerne paa Island, af hvilke den ene hørte hjemme i Amd, den anden paa Engeløen, den1tredjei Almdal i Vefsen, at de blev uenige med hans søn Haakon jarl, eller flygtede for hans Overmagt Saaledes heder det: «Thore Thussasprenge hed en Mand, fød i Amd paa Haalogaland; han blev uenig med Haakon Grjot- gardssøn jarl, og drog til Island.» Grjotgard selv kaldes Haaleyge-jarl; men det heder, at han af en berserk blev dræbt i Sølva (nu Selven) indenfor Agdenes, og at hans gravhaug findes der. Hans søn Haakon jarl kom fra «Yrje» (d. e. Ørlandet) til Harald Haarfagre, da han allerførst underkastede sig denne. Denne haaløigske æt synes efter dette at have havt herre- dømme paa Haalogaland og da især i Amd, videre i Namdalen og paa Nordmør. o Haalogaland i Harald Haarfagres tid. Den haa1oga1and- ske jarl Haakon Grjotgardssøn, søn af den nævnte jarl Grjotgard Herlaugssøn, var en af de mægtige mænd, der allerførst frivil- lig traadte i Haralds tjeneste som hans vasal. Hans underkastelse har vistnok bragt Namdalen og Haa- logaland under Haralds herredømme omkring 862, umiddelbart efterat Harald havde underlagt sig Trøndelagen. Egils saga siger, at Haalogaland underkastedes Harald sam- tidig med Namdalen. Fagrskinna siger ogsaa, at Harald under- kastede sig Trøndelagen og alt landet derfra til Finmarken paa en gang; men henfører dette til en senere tid. Harald Haarfagres herredømme over Haalogaland har i de første aar, før han fik finneskatten, maaske kun bestaaet i nav- net, idet enkelte af fylkets mest anseede mænd, som Haakon jarl, hyldede kongen. Harald fandt det nødvendigt at sende