Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/810

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


800 Nom)1.AN1)s Amt l-listorie. Den ældste tid. Oldfundene ligesom“ stedsnavnene viser, at Nordland eller det gamle Haalogaland har været befolket fra meget gammel tid, og det vides ikke, at nogen anden nationali- tet har været bosat der før nordmændene. Rigtignok har, saa langt de historiske efterretninger gaar tilbage, finner streifet om med sine ren som nordmændenes naboer, men der er intet bevis for, at finnerne er ældre i disse egne end nordmændene; tvert- imod er det finnerne, som overalt laaner -de norske stedsnavne paa øerne og i fjordene, om end fjeldet og afdale er og har været tilholdssted for finner, som først har givet fjeldene opimod grændsen navne. Helgeland var i den tid, som omfattes af den historiske tradition, et mægtigt fylke, og blandt andet dette har bragt flere historikere paa den tanke, at Haalogaland er den først bebyggede del af vort land, og at bebyggelsen er gaaet fra nord til syd. Skjønt denne teori nu er helt opgivet, skal den dog om- tales kortelig. Allerede gamle norske og islandske historikere har omkring 120O været inde paa den tanke, at der er foregaaet en ind- vaudring fra nord fra Helgeland sydover. Nordlændingen G. Schøning har i 1769 i «Afhandling om de Norskes Oprindelse» udtalt den mening, at «de Norske og Svenske Folkefærd har allerførst delt sig i tvende Hobe, enten efterat de vare komne over det Ålandske Hav, da de Svenske have sat dem ned i det nuværende Sverrig, de Norske taget Veien mod Vesten, eller rettere have de Sidste gaaet norden om den Botniske Bugt, sat dem først ned i den siden saakaldte Throndelagen og paa Helgeland, mens de Svenske ginge over det ÅIandske Hav og til Sverrig eller Upland især». Senere, i 1839, er teorien om en indvandring til Helgeland rundt den Botniske bugt udviklet af professor R. Keyser-; han tænkte sig, at sviarne var dragne over Aalandshavet til Up- land. «Hovedstammen har imidlertid fortsat sin vandring nord om bugten igjennem det nuværende svenske Lapland.=) - -- - «Veien nord om den Botniske bugt og vestover Kjølen maatte bringe den norrøne stamme til de nuværende Nordlande, hvilket hele vidtløftige kystland lige nord til Malanger fjord benævntes Haalogaland og regnedes for Norges nordligste .fylke.» Samme eller lignende mening som Keyser har P. A. Munch udtalt i 1846, idet han tænker sig, at vore forfædre er dragne nordenom eller tversover Østersjøen og senere har udbredt sig mod syd.