Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/798

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest788 NORDLANDS Am-. - I strid med dette synes det at staa, at der i Vaagan herred, hvor skreifisket er’særlig rigt, kun findes nævnt én gravhaug i O. Ryghs «Faste Fornlevninger», men her er undersøgelserne faa, og der er nok flere; saaledes er der paa Lyngværøen flere grav- hauge, og undersøgelserne vil nok bringe flere frem. Bautastene. Ligesom gravhaugene er talrige i Nordland, saa er bautastenene heller ikke faa i dette amt. De er omtalt af O. Nieola12ssen og O. Rygh. Bautastenene staar ofte paa kanten eller toppen af en grav- haug eller et stykke fra et større gravfelt. De kan være fra ’.Z‘s til 4 meter høie, og foden gaar undertiden l meter ned i jor- den, omgivet af mindre stene til støtte. Bautastenene har oftest flade sider; undertiden er de obeliskformede. Bautastene reistes baade i ældre og i yngre jernalder og over brændte som over ubrændte lig. Ved følgende gaarde staar der eller har der staaet bauta- stene i Nordlands amt, thi mange af disse er nu borte: I Bindalen paa pladsen Gjelsand under gaarden Opdal, ved Vikestad, Vassaas, Helstad, iFuglstad og Stavøen; i Brønnø herred paa Trælnes, i Vik herred paa Sund og paa Vaag, i Vega paa gaardene Floa og mad Paa Tjøtta er 4 bautastene, i Al- stadhaug paa Skei og paa Søvik, i Stamnes paa Sandnes, i Herø herred paa Skar, Berj)ord og Nordvik. I Lurø paa Tom1es, i Rede nord for præstegaarden og paa Nedre Valle, i Melø paa Melø, paa Dalen og paa Fore. I Gildeskaal herred ved Vaag, i Bodin paa Vaage under præstegaarden, i Skjerstad paa Iðenes, i Fauske paa Lund, i Kjerringø mellem gaardene Alsos og Os og ved Strandaa, i Stei- gen herred paa Sfeigen, paa Eidet, paa Skogø og paa Lund, i Le- dingen paa Tro og paa Grubstad, i Hammerø paa Uteidet, i Tys- fjord paa Storjord, i Lødingen paa Balstad, i Gimse mel- lem gaardene Stremnes og Løkvik, paa gaarden Sand, i Borge paa Val, paa Moland, Malnes og Horn, i Buksnes paa Storeide, Bolle og Ramsvik, i Hadsel paa Grundj’ør. Gulstad, Breivik og Husby, i Øk811e8 paa Andsletten og Sunderøen, i Bø paa Svino og Ramberg, i Dverberg paa Haugnes og Nordre .?lUele. Det bliver henimod 6O bautastene, som er eller har været kjendte fra amtet. Nogle af dem skal omtales her. I Tjøtta herred mellem præstegaarden og Tjøtta gaard er to bautastene, en paa hver side af veien. Den ene, der kaldes «Lekamøens kjevle», er 2 m. høi, 32 og 54 cm. bred og tyk. Den anden kaldes «Lekamøens bagstehelIe» og er 2.52 m. høi, l.50 m. bred og 25 cm. tyk. 1O0 m. fra samme staar en bautasten,