Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/755

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 745 Indtægterne udgjorde for samtlige stat-ioner i samme termin: Afgifter af den indenlandske telegraftrafik . . kr. l69160.85 -- » » --- telefontrafik . . . » 21 027.87 - tilfaldende Norge af telegrammer til udlandet » 9 579.00 -- - - » telefonsamt. » - » l 236.00 Forskje1lige indtægter af telegrafen .... » 3 624.47 - - » telefonen .... » 24.46 Afgifter tilfa1dende udlandet af telegrammer . . » 8538.29 - - - » te1efonsamtaler . » l797.00 Tilsammen er altsaa oppebaaret ved stationerne kr. 214 987.44 I samme tidsrum blev der ved stationerne udbetalt til personalet, budene, husleie, rengjø- ring, anskaffelse af inventar og forbrugssager, til viderebefordring af telegrammer m. v.. . . kr. 95 846.8O hvorhos der fra hoved1ageret i Kristiania blev sendt stationerne apparater, blanketter, batteri- sager m. v. til beløb af ......... » 880ð.33 Ialt kr. l04 652.13 Telegrafpersonalet udgjorde pr. 8Vs 1906: 2 telegrafinspektø1-er (den ene har tillige den største del af Tromsø amt), 1 kredsingeniør, 52 funktionærer i faste poster, 19 i reserveposter, af bud var der ialt 25. Af apparater havdes: Wheatstones hurtigapparater telegraf . 2 sæt Quadruplex telegraf ....... 3 » Morse duplex - . . . lO » » simplex - . . 84 » Telefoncentralborde . . 48 » Telefonapparater ........ 537 “ » ’ Gnisttelegrafapparater ...... 2 I amtet er følgende private telefonanlæg: Meldens og AarsetËfjordens telej’onselskab har en dobbelt linje fra Selliset ved Aarsetfjorden i Leka herred til Nordhorsfjord rigstelefonstation med følgende stationer i Bindalen herred: Sørhorsfjord, Bakken, Kjerstad og Boge11. Af linjen ligger ca. 8 km. i Nordlands amt med 4 telefonapparater. Indre Bindalens telefo-nj’orenings anlæg i Bindalen herred bestaar af en enkeltlinje fra Fornes over Aarsandø, Vasaas, Helstad til Horstad. Linjen og traadens længde 3l km. Der