Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/754

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


744 N0fiDLANDS AMT. Strømsnes i Valnesfjo1-den M Va1la i Vega i Vega herred. i Fauske herred. Valnes i Bodin » Støtt i Melø B Vennesund i Vik ɔ Sundby i Saltdalen » Venset i Fauske » Sendre Haakvik (talest. Vik i Helgeland i Vik ɔ underNarvik)i Ankenes » l Vikholmen i Nesne » Søvik i Alstahaug » Ylvingen i Vega » Tjongsfjo1-den i Rede » S Øivaagen i Herø » Tjøtta i Tjøtta » Øksningeu i do. ɔ Tonnes i Lurø » Ørnes i Mele ɔ Tro i Tjøtta i Tjøtta » Ørsnesbakken(talest. under Tuv i Bodin » Kabelvaag) i Vaagan » Tvervik iBeieren i Beieren » - B Ørsnesviken (talest. under Vaagan iSalten iSkjerstad » Kabelvaagî1 i Vaagan » Valberg i Borge » ØstbøiHelgelandiAlstahaug» b) Fe1tstationer: Ravik i Gildeskaal herred, Bogen i 0foten i Ev-enes herred og Offe1-søen i Tjøtta i Tjøtta herred. Ved 0fotbanen er følgende telegrafstationer: Hundalen, Sildvik og Strømsnes i Ankenes herred. Telegram- og telefonkorrespondancen ved amtets samtlige stationer udgjorde i terminen 1ste april 1905 til 31te marts 1906: Afsendte takserede te1egrammer til indlandet . . 216022 stk. -- - - » udlandet . 9 972 » -- tjenestetelegrammer ........ 4 276 » Ankomne takserede - fra indlandet . . 202 472 ɔ - - - » udlandet . 6 913 v - tjenestetelegrammer ...... . lO 698 » Ekspedition af optagne telegrammer . . . 1184 457 » -- » tjenestemedde1e1ser . . . Z 9346 » - » meteorologiske iagttagelser . “. . 4 636 » Det samlede antal telegrafekspeditioner udgjorde 1648 792 stk. Udgaaende telefonsamtaler til indlandet . . 78 365 stk. - - » udlandet . 2 753 » Indgaaende - fra indlandet . 75 648 » - - » udlandet .... 3 298 ɔ Det samlede antal telefonsamtaler udgjorde altsaa l6O O64 stk Gjennemgaaende telefonsamtaler ved telegr.stationerne 10 11l »