Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/729

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. Y 19 Ved postforordning af 25de december l694 bestemtes, at posten skulde føres frem til Vardøhus; den skulde sendes fra Trondhjem hver anden tirsdag middag gjennem Indherred og Nordland af bønder fra foged til foged. Nordland og Finmarken fik saaledes paa papiret en god postordning, men der var uregelmæssigheder uden grændser, og det blev da bestemt at lade 2 soldater, 1 fra Trondhjem og 1 fra Vardøhus, følge bønderne fra skifte til skifte en gang om aar-et, indtil de mødtes underveis. Den 22de mai 1723 bestemtes, at der kunde antages 2 per- soner med en aarlig løn af 60 rdlr. til at føre posten mellem Trondhjem og Vardøhus. Den 24de december 1723 sendtes den første ekspres fra Trondhjem, og den kom til Vardøhus den 17de marts l724. Den næste ekspres kom ikke afsted før 6te mai fra Trondhjem. Man skrev ikke meget i den tid; med ekspres- sen den l8de juli 1724 gik l brev til Namdalen fogderi, 8 til Helgeland, 6 til “Salten, 3 til Lofoten og Vesteraalen, 12 til Tromsø og Vestfinmarken, 1l til Østfinmarken, ialt 41, og de fleste angik den kongelige tjeneste, men denne post af 18de juli fra Trondhjem var fremme paa Vardøhus allerede den 2den sep- tember, saa den brugte kun henved 11Z2 maaned. Fra l742 til 1749 kan man regne, at der blev sendt post fra Trondhjem til Nordland 5--6 gange om aaret, og indtil 1768 3-4 gange aarlig som regel, og saa fra dette aar indtil 8 gange om aaret. I 1750 var postmesteren i Trondhjem villig til at befordre posten 5 gange om aaret helt frem til Vardøhus for 50 rdr., og dette tilbud blev antaget. Det viste sig imidlertid, at brevførerne medtog breve gratis, og da postmesteren lod ekspressen visitere i 1751, fandtes 53 breve og 2 pakker, som ikke var betalt. I en redegjørelse til amtmanden i Nordland i l768 udtalte postmester J. SChanChe, at posten ingen nytte gjorde. Arrestanter maatte hensidde maaneder i fængsel og folk holde vagt over dem i denne tid, medens man ventede justitssagerne med posten. I fiskeridistrikter havde man ikke rede paa pris og andre varer, og en regelmæssig post gjennem Nordland og Finmarken var nødvendig. Her fik Schanche en uventet hjælp derved, at den østerrig- ske astronom, pater Maximilian Hell, skulde reise til Vardøhus for at iagttage planeten Venus’s vandring forbi solskiven, og ved audiensen hos kongen udtalte denne, at han havde intet forsømt for at gjøre reisen saa behagelig som mulig. Saaledes var det bestemt, at post skulde gaa 8 gange om aaret mellem Trondhjem og Vardøhus. Ved plakat af 21de april 1777 bestemtes, at posten «her-