Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/707

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNlKATIONSMIDLER. 697 Fortegnelse over .fyre i Nordlands amt januar 19()7. (Fortsat.). O O Ö “-§ g B ens .; Ö måde fi- ja-y1-en S å§ fOYg1l flH6 Fyn-etc navn og be1iggenhed. kn..ktex.- Lysstyrke. E J E amt høide g E I-fifi8ð0 0- i Þ- g over grunden G O i O-V nå i meter. Oh da O ‘ “ Moi-mn1Iye. Kun Met-er MoɔI(iær. 66 19 O Okkultc- H. . . 72 7.1 5.a Lidet 1906 - 114 8 6 - rende. R. . . 18i 4.a jemhus paa § O O Hvidt med G. . . om s.c jernseiler. S 2 røde * sektorer, O 2 grønne do. i - Sauraholmen. 66 13 O 0kkulte- 4O 6.o 2.ɔ Lidet, “hvidt 1895 E d13 O 3O] reude. v jernhus. e Saura. 66 14 O Okkulte- H. . . 4OW 6.o 12.e Lidet, hvidt 1895 i13 O 30 rende. R. . . 1O1] 4.o jemhus.

  • Hvidt med ’

Z “ l rød sektor E Handnesholmen. i66 13 35 0kku1te- H. . . 4O 6.o 6.t Lidet 1895 i 12 55 25 rende. R. . . 1O 4.o jernhus paa fi- Hvidt med G. . . Ö s.c cxcx1111ux. mi m1 rød sekto1-, J - ‘1 gren do. W Kleivholmeh. v66 21 O 0kkulte- H. . . 4O 6.o 8.s Lidet 1902 vl3 O O rende. R. . . 1O 4.o jeruhus. Hvidt med O i 2 røde . sektorer. Î W Bɔncukjær; des 29 1O omc1111c- H. . . -no 6.c e.ɔ 1.1(1c1; 1897 ved Indre Kva1-O. 12 59 45 „ 1-ende. R. . . 1OJ 4.o jernhus paa “ “ i Hvidt med O jernsøi1er. i 2 røde sektorer. ( Ho.fsvaag. 66 1O O 0kkulte- H. . . 4O] 6.0 12.c Lidet 1899 Paa Tarholmen ved 12 41 4O rende. R. . . 1O 4.o jernhus. . Løkta. Hvidt med V n 2 røde W sektorer. n Engelsholmen, ]66 13 2O 0kku1te- H. . . 4O; O.o 14.s Lidet 1897 ved DOnneeeens nordpynt. 12 38 O rende. R. . . 1O 4.o jembus. Hvidt med i O 2 røde “ “ i sek.torer. . lille 1fungvarden. ]66 19 5Oi 0kkulte- H. . . 4OV 6.o 11 Lidet 11897 12 41 O “ Crende. R. . . 1O 4.o jernbus paa - i Hvidt med ] O etenmur. O O vl rod sektor.„