Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/706

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


696 NORDLANDS AMT. Fortegnelse over jyre i Nordlands amt januar l907. .. (Fortsat.) V 1 y e. W O . W . -= §§ ÐxC“1-øen g J - Frak -u sus form og im-ve g Fyr-etc navn og be11ggenhed. G W kn.ütex.- Lysstyrke. E ɔ C amt bande i C I gå over grunden G å-§ 1meter. t C. - W-;e - -ɔ H H H Ëe de H ’ elv e= Z O Moi-msllys. Ivm„ Mfiûfi1’i Her9sumI. Okku1te- 6.c 4.s’ Lidet 1898 Paa Kirkefiua. rende. 4.o jernhus paa I ( Hvidt med 3.o jemstativ. H 2 røde sek- i torer. i H 1 gren do. ‘Sannessjøen. v 0kI(1lIt0- “ e.c 4.c Lidet 1a9e SV-pynt af Sannesbo1men. rende v 4.o jernhus paa Hvidt med 1 jerusei1er. fl red 8eRt-01’. i Furuneset. ] 0kkulte- 6.o 6.o Lidet I1903 H rende. 4.o jemhus.

 Hvidt med î I

2 røde sektorer. I Aalen-ikskjær. Okku1teJ 6.o 4.1 Lidet 1908 i 1-ende. 1 4.o* je1-ahne paa - Hvidt med 1G 3.o jernseiler. § Âl rød sektor,j E v1 gren do. Alterneset. Okkulte- W v.1 e.;’ 1.mc1; 1904 rende. i jernhus ptt je1-nsei1er. Mosjoen. H 2 faste rede. H ØV;0 L1mæ1-nar 1900 i i ɔ0

 man paa pe1er.

H 1.a Hov-nnes. 0kkulte- H a.c, 10.e 1.1c1cx 1901 Østpynt af Lekta. ] rende. H 4.o 1eruhus. Hvidt med „ W

  • 1 red sektor X ü

Bardalsðen. o1x1:u1u1.“ H V-ɔ I8-O I‘ffð9C I900 rende. i 4-C ; J9flflmI- - Hvidt med ff C “ § 1 red sektor. .t V - „ S Sm1111cɔzWc. o1x1x1111;c- e.ɔ v.ɔI må -- nu rende. - 4.o ’ 1emhfit. H H Hvidt med N “ 2 rede sek- P . f-0f0f. H 1