Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/70

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1SKER1ER. 61 Ved Sommerfisket fra Røst har, efter handelsmand .]ohs. Holter, været beskjæftiget følgende antal fiskere og fartøier med følgende udbytte: N Baade. ‘ SkɔIfe1’. Dampere. Fiskere. Vg:gt§m1å.- ‘:.1g.å1; :h;åÊ W u 1s99 . . 20 1 l - 90 - 1900 . . . I so 10 “ 2 2oo 2ooo 1901 . . . ;j so 20 2 4Öo S 4ooo . 1902 . . . 160 9O 1 l 12O0 I 1Ö0OO Z 1903 . . . M 150 ð0 13 1700 j 40000 475000 l den første halvdel af det l8de aarhundrede kom skreien i største mængde til Helgelands kyster, og skreifisket var da meget lønnende, da man ikke behøvede at søge det langt borte. Trænen var da det fornemste fiskevær med flere hundrede baade i f“isketiden, og hver baads fangst ansloges til 4 a 5000 styk- ker torsk. Dette stemmer med det, som Petter Dass synger om Trænen: Der drages saa mangen en velÄveied Vog, Hvor-med at Restantsen kvitteres af Bog, Gud Signe din’ G1-under og Klakkerl Senere maa dette være aftaget, thi Kraft skriver: -xNu have Tingene forandret sig. Kun enkelte Mænd, især aldrende og saadanne som for Fattigdom og andre Aar-sagers Skyld ikke kunne søge de længere bortliggende Fiskesteder, fiske nu hjemme i Værene med Dybsagn eller Snøre; men dette Hjemmefiskerie er af ringe Betydenhed, da de stormende Vintre hindre de Fiskende med deres smaa Baade at komme paa Søen, thi næsten paa hele Helgelands Kyst er Skreifiskeriet besværligere at drive end i Lofoten.» Seijisket. Seien (gadus virms) er gjenstand for et vigtigt fiske. Naar nordlændingen er færdig med vaaronnen i midten af juni, drager han paa sommerfiske, som varer til slutningen af juli eller den tid, da høonnen begynder. Dette fiske gjælder især seien, som da søger op paa grundene. Seien er en mindre værdifuld fisk, enten den tørres til udskibning eller sælges raa til russerne. Den har megen lever, og det øger dens værdi. I de senere aar har man begyndt at tilvirke den ogsaa til klip- fisk, og prisen er blevet noget høiere i Senere aar. Paa en seigrund kan der være liv. Seien forfølger sit bytte med fart. Hvis «aaten» holder sig i Vandets overflade, gaar den istimer mod strømmen. Men er aaten sild eller anden smaa- fisk, som bevæger sig hurtig i vandet, kan Seien opføre en vild