Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/695

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMlDLER. 68ð vaag, Henningsvær, Lyngvær, Gimsø, Laukvik, Vikerø, Vestre- sand, Borgevær og Eggum. .I lokalruten fra Svolvær til Vesteraalen anløbes: Brettesnes, Digermulen, Løksund, Hanø, Strønstad, Melbu, Skagen, Ringstad, Vik, Stokmarknes, Bittersta(l, Kvitnes, Blokken, Sigerfjord, Sort- land, Jennestad, Risøhavn, Skjoldehavn, Alsvaag, Langenes, Nyk- sund, Sommerø, Smines, Breistrand, Barkestad, Sunderø, Hovden Nykvaag, Eidet, Strømsjø, Skaarvaag, Lilleø, Guvang, Sildpollen, Solum, Vottesnes, Sørsand, Aakenes, Vik, Sildpoldnes, Maurnes, Nøss, Børvaagen, Nordmjele, Bleik, Andenes, Haugnes, Fiskenes, Kval- nes og Dverberg. Fra hurtigruternes anløbssted Harstad i Ti-ondenes anløber Tromsø amts dampskibsselskabs skibe flere steder i Ofoten og i Vesteraalen; saaledes anløbes i lokalruten Harstad-Ofoten: Hol, Ulvik, Lødingen, Narvik, Kongsvik og Dragland. I lokal1-uten Harstad-Andenes--Sortland-Kvæfjord an- løbes: Andenes, Haugnes, Fiskenes, Risøhavn, Skjolde-havn og Sortland. I lokalruten Harstad-Kvæfjord--Sortland-Andenes anløbes Risøhavn, Skjoldehavn, Sortland, Dverberg, Fiskenes, Haugnes og Andenes. HaVIIea1’belde1’. Langs Nordlands kyst er der udført en række tildels betydelige arbeider, saaledes at den hele sum, som fra 1862 til l906 er anvendt paa afsluttede arbeider og til arbei- der, der afsluttes i en nær fremtid, udgjør over 4 millioner kroner. Ved de havne, som er anlagt i fiskeværene, viser det sig, hvorledes fiskernes antal og udbyttet af fiskerierne tiltager, naar der bygges en havn, hvor baadene kan ligge trygt. Her skal nærmere omtales det betydeligste anlæg i amtet, moloen paa Andenes, som er bygget af ingeniør A. Dorph. Moloen ved Andenes. Andenes har en udmærket beliggenhed ud mod et fiskerigt hav, og det er denne beliggenhed, som gør stedet til et søgt opholdssted, thi Andenes har iøvrigt ingen til- lokkelser; veirliget er haardt og barskt. Der er ingen steder langs hele den norske kyst, hvor den store styrtning mod verdenshavets dyb kommer kysten saa nær som ved Andenes. Afstanden fra Andenes mod vest til denne styrtning eller eg er ikke mere end 11Zs-2 geografiske mil, og her er havet overmaade fiskerigt. Denne strækning udenfor Andenes og Senjen er sikkerlig en af de fiskerigeste havstræk- ninger i Europa. Denne eg er saa fiskerig, fordi Golfstrømmen støder op til den, og eggen er derhos høi og brat, saa den fan- ger alt liv, som bevæger sig i sjøen. Bakken gaar paa et line- sæt, eller paa en lines længde, ned fra 1OO til 4 a 500 favne.