Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/680

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


670 NORDLANDS AMT. kostet kr. 6366.49. Fjeldstuemauden har 200 kr. i godt- gjørelse. FÌjeldstuen IJmbugten i Mo herred ligger ved veien mellem Ranen og Tärua i svensk Lappmark; den er efter bevilgning af 1876 af proprietær Jacob Coldevin tilskjødet det offentlige for en kjøbesum af l200 kr. Eiendommen føder l hest og 5 stykker storfæ og 6 stykker smaafæ; den har stor udstrækning med beiter og birkeskog, der giver tilstrækkeligt til bygningstømmer og til brændefang, men det meste ligger langt borte fra husene. Der er lidet dyrket jord, men af fjeldslaatter indhøstes en mængde hø. Forinden det offentlige kjøbte denne eiendom, blev der af Staten opført en fjeldstue for kr. 2784.67. Paa fjeldstuen er følgende huse: en hovedbygning med gang, stue, kammer, spiskammer med melkekjælder, kjøkken, rum for færdingsfolk og i loftetagen 5 rum for reisende. Den gamle fjeldstue er nu pakhus og stald. Desuden er der stenfjøs med lade, brønd, sommerfjøs, baadnøst og vedskur. Fjeldstuemauden har aarlig 4OO kr. og fører opsyn med fjeldstuen og beværter reisende efter en bestemt takst. Fra Umbugten jjeldstue kommer man ud paa den betydelige indsjø Vestre Uman og Store Umevatn eller (Zfver Uman, 511 m. o.h., og ved denne ligger fjeldstuen Sti-imasund. Fra sjøens sydøstlige ende gaar der kjørevei til Tárna kapel. Sti fra Ranenelven ligeverfor gaarden Neset gaar forbi Andfjeld- neset op igjennem Virvasdalen til Lille Andfjeld. Den nedre del, omtrent til Kaatemobækken, benyttes til vintervei af bøn- derne fra det svenske grændsedistrikt Sorsele. Videre fører vinter- vei øst om Lille Andfjeld forbi Virvatn fjeldstue til Bones og videre i Sverige. Den benyttes af bønderne i de nærmeste svenske grændsedistrikter, naar de om vinteren drager til Mo for at sælge vildt, smør og næver. Denne vei falder delvis sammen med den udstukne jernbanelinje, Pista-Bonespasset, som tidligere er omtalt. Fra Randalsvolden ved Randalselven er sti ret øst opover Nasafjeld, syd for Nasarøs, no. 227, og man kan da komme over til öfvre Krokstrand i Sverige. D Fra Junkerdalen planeredes i aarene 1878-83 udelukkende for statsmidler over en strækning af 16 km. en 2 m. bred vinter- vei til rigsgrændsen. Den samlede planeringslængde udgjorde ca. 56O0 m. forbi de vanskeligste steder. Desuden foretoges skogrydning, stagning og rydning af linjen i det hele taget samt op- førelse af følgende broer: Kjørris, Gamfoss, Djævledalen og Grad- dis, hvortil ialt medgik kr. 26 725.37. I tidsrummet l87l-94 blev for forskjellige bevilgninger bygget fjeldstue paa Graddis, ca. 5 km. fra rigsgrændsen, be-