Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/675

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 665 34 km. anslaaet til 159 250 kr. Kjørebredden er 3.75, 4 og for en kortere strækning 2.5 m. Maksimumsstigning er l :15. I i A A A1:gʧeå..t Staten. I Distriktet. I Længden

 ’-H “A“ “AF   ’’*EÎ “WAÎ*“A*“’íP.“ S “ T““ “åÎ;A*A’“A“Ai

1ä9 2Öo.cc I 119 437.ɔo i se 812.:»o j s-1.ɔ . L Rute XXIX Ankenes. L Bro over Elvegaardselven. Bevilgning i 1901. Arbeidet udførtes 1901-O3. Kjørebredden er over broen 2.6 m. og tilstødende vei 2.5 og 4 m. l . .....-.-..-=..;....-....-T-.-...... Medgaaet. a Staten Distriktet. i Længde. AAAAx?.AAAA Y AAAA1È1.A A A A1AA A AxË-.AAAA A AAAAAix11AA A 20 059.-H 15 044.oo Ö 014.s-: 0.a Sum Nordlands amt: uge ? I p:1;1te ’:n1å.îggît§(î-§ l Staten. G D1str1ktet. 1 Længde. “ ““ åVWW„“A.g„..(““A;-Ag““ Kr. Kr. Kr. É Km. B saa 298.ɔc I 2 976 966.sæ 1 sÖe 332.o4 ? v:3Ö.:. l FjeIdveie til naboamtet og Sverige samt fjeldstuer. I Grong herred i Nordre Trondhjems amt fører stier langs Namsen til gaarden Mellingsm-oen, 237 m. o. h., og saa forbi gaar- den Smalaasen, 28O m. o. h.; derpaa gaar veien over grændsen mod Vefsen forbi Store Majavatn, der ligger 346 m. o. h. Stie11 følger saa paa østsiden af Store Majavatn Sej’rivatn, 335 m. o. h., Ifierringvatn, 254 m. o. h., Store Sve)mingvatn, 175 m. o. h. Ved dettes nordende begynder eller ender en kjørevei paa østsiden af Svenningdalselven, hvilken fører ned til hovedveien i Vefsen. Veiens længde fra Trones til veien ved Lille Svenningvatn er i ret linje 55 km., men den hele veilængde gaar vel op til 85 km. Denne fjeldvei er af interesse-, fordi den danner en for- bindelse mellem Nordland og Nordre Trondhjems amt, der ikke fører op til større høide end 346 m. ved Majavatn, og det er her paa vestsiden af Namsen, at jernbanelinjen til Nordland er udstukket. Høieste punkt for jernbanelinjen angives at ligge i en høide af 324 m. o. h., saa Majavatns høide, som gradafdelings- kartet angiver det, 346 m., er vistnok noget for stor.