Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/674

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


664 K NoRI)x.AN1)s Amt KK K K ɔ- -- ;Ý Medgaaet. Y Staten Distrikt(-t. Længde. Kr. Kr. Kr. Km. 52 26l.9o g 41 809.s1 10 452.sa 9.s ’ I I I l 2. Evenes-am1sgrændsen med sideli):jer. Bevilgning i 1903, 1904 og 1905. Anlægget, hvori indgaar sidelinjer til Evenesmark og Fjeld- dal, paabegyndtes i 1903. Storthinget 1905-06 samtykkede i at der anvendtes indtil 3000 kr. til oparbeidelse af det kommuÏ nale anlæg Evenesmark-Stordal. Kjorebredden er væsentlig 3.75 m. med indskrænkninger. Maksimumsstigning l : 14. K I - K K K . K ?;§î,“(§;:“Ï“t s Si-fit(’11. g 1)1ɔ;mk1(-m. I L11mg(1c. “ VKr. W l K “ fl in-Γ ;: I -“W1(J e U ---G ln11Î. ““ 60 600.oo 48 480.oo l 12 120.oo I0.91 Sum rute XX VI : A:å?å3;:„ V i smcu. ’ DlSi.1’lIþ(’f. I.11:11gc1c. “-: - --ÎÎ-;ÍÎ:;“t K -ÎgÎ- t.Z t - ?‘“- - - Î;A’-W -. Ît* -- t ;:..- - KÎJý:- Z Kr. ’ Kr. N Kr. T Km. 112 861.oo I 90 289.n2 I 22 572.:1s 20.a B Rede XX VI[. Bø. Bevilgning i l896, 1897, 1898, l899, 190O og 190l. Anlægget, der omfatter stræl-(ningerne Maarsund-Eidet og Ramberg--Strømme med sidelinjer til Skagen og Strømsjø, ud- førtes i aarene 1896-1904. Kjørebredden er væsentlig 4 m. med in(lskrænlminger. Maksimumsstigning er 1 : 15. ut W “ W I ” I “ W . Me(Iguet. 1 Staten i Distrlktet. Ë Længd(-. i - kr.“ - WKK KK m ’“iK;“K -- A - - K=ỲL; K m 1(30 293.2s i 12O 2l9.xm i -1O 073.x1 33.4 I Rette XXVIII. Havn-merø. 1. Ske1tvik-Trano. Bevilgninger 1900-1906. Anlægget, der paabegyndtes i l900, er for en længde af ’ Heri ikke me(lregnet Evenesmark-Stordal.