Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/670

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


66O NORDLANDS AM‘I’. „ - g -. . . T . I . Mcagucc. ) smcxx. Å 1)1ɔc1-mc1. . 1.x;11g(1c. W “ÊÌÎ:“W ““ ï:1iÊÎ II I I x1. W I xmJ 94 -1ov.cc vo soå.ɔc 23 6o2.cc j 12.s Rede XIII C. Nor-d.folden og IOerringø og rute XIII d. Ledingen. - No-rd.fold-OsjOrd med sidelinje til Breivik. BeviIgning i l906. Anlægget vil antagelig koste 952O0 kr for en længde af l7436 km., hvoraf falder inden Nordfo1den herred 9066 m. og 45700 kr. samt inden Ledingen 837O m. og 49 50O kr. Projekteret kjørebredde er 4.0 m. Maksimumsstigning I : 16. BeV˧??§-§?dm i smc11. R 1)m1-men 1 1.ænC(1c. ’ ; -“:;4-kÄÎ.Î-Î-Z-“-’; “-?- ;J -’“ -?- ;- .:,‘-“ .ð„ (’ ’î -- - -“-:Î -m ;mÎî-’;Ì. “ 6 O00.oo I 5 400.oo 600.oo l.11 f Rede XI V. Opsyn ved Flakstad-Ramberg (komm1malt arbeide i Flakstad Bevilgning i l88O. Medgaaet. Staten D1striktet. I ’“iÌ“ ÎË’J ;Z-*V’].:.:Í;-“Î* *V=’’Égr.“ -’+’i--’’’ “ ’ÎÎ’-’ ÝLî Ô’’ ï?Þ“] -’“; W 300.oo 225.oo 75.oo Rufe XV. .Balstad- Vagleelv (Buksnes og Borge). Bevilgning i 1872, 1874, 1877, 1894 og 1895. Arbeidet udførtes 1873-1881 og l894-1897. Kjørebred- den er 3.75, 3.0, 2.5 og 4.0 m. I I :; II A - II I I I - Medguet. î Staten. Distr1ktet. Længde- “W““í§.V “ ::“?::= I “RΓ?“: :II;-I-ÏI“ËZÍ““Ï I I II xx11Î I I22 305.o“: . 9l 729.2s 30 576.u . 40.s I I I Rude XVI. ()psyn ved komne-male arbeider i Borge. Bevilgning i 1887. ’ Opfert i forhold til det bevilgede belob.