Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/669

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(omIUNH(AT1oN sM11)I.1-:B. 659 Medguet. Stat-en. i Distrlktet. Længde. ZZ WZ “ Z “ W - L “î„ „ “ - „-W î„ Kr. Kr. Kr. Km. II 140.o-I 6 962.s4 4 177.ss 0.1 5. Fauske--I)jupvik (FauskeideO. Bevilgning i 1872, 1874 og 1877. Anlægget oparbeidedes 1874-1879. Kjørebredden er 6 alen med indskænkninger til 4 a1en. K I K 1ucc1guce. t smcu. ( n1cu-11xece. . 1.æ11gc1c. I -g K g g1g KK la K - Kr. Kr. Kr. Km. 32 483.-sa I 24 362.s1 I 8 120.94 14.s Sum rute XIII : I K i K Mcaguee. Staten I)1ɔu-men . Længde- I I I II [ I I II I -Z I Kr. I I I I I III 416 s96.1c I 293 se9.cc 122 o2Ö.cɔ ee.c Rute XIII a. Sh;jerstad og Fauske. (Kfr. rute XII og XIII.) Fin-neide-Gjemgam. Bevilgning i l906. Anlægget vil antagelig koste 58 OO0 kr. Længde å1Zɔ km. P1-ojekteret kjørebredde væsentlig 3.75 m. med indskrænkninger til 2.5 m. Maksimumsstigning l : 20. . BeV1å§Zt0§Ê’Öm smc1x. n1c1;1-men I.æ11Cc1c. Kr. I Kr. Kr. Km. 6 000.oo 4 Ö00.oo I 500.oo O.e1 Rute XIII b. Bodin (1:Ix. xIII). Bɔaɔ-Mykzcbɔx1ca. Bevilgning i 1896, l897, 1898, 1899 og 1900. Anlægget udførtes 1896-1901. Kjørebredden er væsentlig 4.0 m. med indskrækninger til 2.5 og udvidelser til 6.0 m. Maksi- mumsstigning 1 : 15. î Opført i forhold til det bevilgede beleb.