Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/665

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestKOMMUNIKATIONSMIDLER. 655- R2de VIII b. Nes-ne (kfr. 1V a og VIII). 8 broer i Nes-ne. Bevilgning i 1898. Arbeidet udførtes 1898-1900. Kjørebredden for broerne med tilstødende vei er henholdsvis 2.6 og 2.5 m.

W . mcc1gcɔcc. l Staten 1)1x;c1-mcx. L 1.ɔc11g(1c. V I IV I Kr. I II A1(x. I I *W Lin. M I g I I K;11- 8 907.so 6 68O.u 2 226.ss t 1.o Rede IX. Mo--rigsgrændsen ved Øvre (?man (vintervei). “ Bevilgning i 1871, 1872, 1874, 1875, l876, 1878, 1882,. l885, l886, 1887, l888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894og1895. Fjeldstuen Umbugten ligger ved indsjøen Øvre Uman, ca. 3 km. fra rigsgrændsen. “ Eiendommen indkjøbtes i henhold til storthingsbevi1gning af 1876 for 120O kr. Efter bevilgninger i 1871, 1872, 1874 og 1875 er for stats- kassens regning til beløb kr. 2784.67 opført en fjeldstue. 1 hen- hold til bevilgninger i 1892, 1893 og 1894 til beløb 7590 kr. er opført endel ny- og tilbygninger med en udgift af kr. 8209.34. Fjeldstuen Rødvatn ligger paa pladsen Rødvatns grund under- gaarden Mangeholmstrand (Renfjeld). Forstvæsenets eiendomme Mangeholmstrand (Renfjeld) og Tvervatn blev kjøbt til denne fjeldstue. Planering af fjeldstuens tomt samt opførelse af husene med vandledning og indkjøb af inventar har udkrævet kr. 6366.49. “ Kjørebredden er 2.5 og 3.75 m. Medgaaet. Staten Længde. ”“’ëÝ ZËË?;ï ““? “ ä;Î ’ I I “ Í“x.( I62 270.o0 l l62 270.o6 42.:1 l Rede X. Gjennem Dunderlandsdalen med sidelinjer gennem Plur- dalen og Grønþelddalen (Mo). . L Dunderlandsdalen (parceller). Bevilgningi 186O, l883, 1887, l888, 1889, 189O, 1891 og 1892. Kjørebredden er 2.5 og 3.75 m.