Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/664

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


654 NORDLANDS AMT. Kjørebredden er henholdsvis 4, 3.75 og- 2.5 m. Maksimums stigning l : 15. “ Me(lgaaet. t Staten . D1striktet. Længde. K Kr. t g-K C H Kr. -- K Kr. dK K Km. L 3-57 505.-ta 268 129.a1 89 376.u 30.o I .2. Kor-gen-Reinaamo. BeviIgning i 1904, 1905 og 1906. 0verslagssummen er 71400 kr. for en Iængde af 5.3 km. Kjørebredden er 8.75 m. med indskrænkninger. B V11 n 1 om ’ I - 31g mgåtsn190-;“ ; smc11. 1)1cu-11:1cc. 1.æx1gac. t Kr. d I Kr. ’“ A - KÛÌ K t Km.d K 49 200.oo 39 360.oo 9 840.oo 3.01 Sum rute VI I .- v11 1 (1 11 ’ 3m§n§?a§„î: 1§0-§. smc11. j DiBtriktet. 1.æx1gc1c. J ÎV í e.-= -“ : ñ - Î: ;“-’-Î]“; V“- å.. “““--? “Ý“Î.-“ÏÎ - Ë t -V- Zt m -- „ Kr. Kr. Kr. Km. 406 70ö.-ta 307 489.s1 99 216.u 33.6 Rette VI[I. ɔS)“onei(let (Hemnes og Nesne). BeviIgning i 1869. Arbeidet udførtes l869-73. Kjørebredden er 6 a1en.

  • - dom---an -d- ----naa Ak nnd - ,- “ dK K

Medgaaet. 8tateu. ‘ D1striktet. Længde. + V ’Î ÝV K L ; Å V : .;: ’Î-. -..’’ÌÎ ’L- L - „:-„1V-A’„„Î “ Kr. Kr. Kr. K K1n. 6:358.:1-: K 4 768.9s I 589.e4 4.o N Rette VIII a. Lm-ø. Bø-o over ()nøvalen. Bevilgning i 1897. Pælebro i 3 spænd, udført 1899-1900 af havneVæsenet. Me(lgaaet. Staten. Dist.r1ktet. Længde. .. - P ;;--.-.„.“]:’JÎZ“VZ,Ì.“ “VV = =’- Y “’. e Kr. Kr. Kr. Km. 6 200.oo 4 6Ö0.oo l Ö50.oo O.s I ()pført i forhold til omkost-ningerne.