Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/662

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


652 NOR1iLANDS“d AMT2 Rede IV a. Kulst(1(l bro-Ùtnes-Leirþo1-den-Leire-ik. l. Kulstad bra-Rynes-Forsmo bro i Dreu:jen. Bevilgning î 1å02--1906. Anslagssum 207 300ê kr. Længden er 17.5 km. Kjørebredden er 3.75 m. med indskrænkninger.

f- o-m- . i -. . . m N o . b f ff Me(lguet. e Staten G Distriktet. I Længde.

 ÎxP.     fWtx1Î- g Ï:  Kr.- I -  

157 050.oo n ll8“I25.oo S 39“37-5.oo I 13.s I .2. Bro over Bardalseloeu i Nes-ne. BeviIgning i 1902 og 1904. W - - W --:. aa t . . . Medga.aet. i Staten P Distriktet. Læugde. d ”x;. “ d - -Ý: xP.Ï“ “*k1=.. 16 ees;1-c j 12 Öo1.1; -1 167.ɔs o.1 1 b Sum rute I V a.- Me(ggg ff)9lÖ-Z?1te Staten I D1st.riktet. i Længden

 §xË Y d ’ “ d ká. ; d x1. “     “

174 168.99 ’ l30 626.-u ff 43 ö42.2s l3.n I Ru(e‘ V. Hafjjeldd(tlen-rigsgrændsen mod T(“trna (vinte1-vei). Bevilgning i 1879 paa veibudgettet, i 1894 og 1896“ paa fje1dstuebudgettet. o Veiarbeiderne udførtes 1880-83. Kjørebredden er 2.5 m. Fjeldstuen Krutaadal ligger ca. 6 km. fra 1-igsgrændsen. Tomten er mod en afgift af kr. 0.5O aarlig bortfæstet til NorH’4 lands amtskommune ifølge fæstesedde1 af 1Ode Oktober 1881. Hoved- og udhusbygningen kostede ca. 350O kr. I Medguet. I Stat-en. E Længde. e e î-: ä „; A ;-:ä-“-+ - en Ja e „ „ :---- Kr. Kr. d Km. 7 25O.oo 7 250.oo 3l.o 1 Y 0pfort i forhold til omk0stninger11e.