Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/661

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNiKATIONSMIDLER. 651 Me(lgaaet. Staten. D1striktet. Længde. ff x1. K f K xZ?. K K xxÚ fKm. K 22s oe2.ɔ1 167 29e.1c ðð 76ð-ä0 -14.ɔ Kfr. nedenfor om Ba-aaga bro. Skotsmyr-Kuls(ad er oparbeidet af Vefsen herred med en udgift af 84OO kr.

 Kulstad-Fellingfors.

Bevilgning 1 186O, 1s63, 1s66, 1869, 1sF2, 1ss?, 188s og 1896. Me(1gaaet. Staten Distriktet. I Længde. „ W , -í„fli ,7gV,; g„,, VöYt t A- V vv V t),;] titt 1 -tt -V g-t - -ty Kr. l Kr. Kr. I Km. må 6Öe..c I 12o 144.1ɔ så 412.ɔɔ I 42.1= 1 -5’. Glugvaselv og Ba-aaga bo-om-, beliggende i for-annævnte ven- linje Elsfjord--Fe1lingfors, ombyggedes for bevilgning, given af Storthinget 1 896. Medgaaet. Staten. Distriktet. “ Læugde. ’“‘=’†’--’C--O ’ *’ V V ë K „ -W V W “ * l “ I :’ ’7 ’’-“ * ““ ’“ Kr. Kr. Kr. Km. l4 677.s-I i II 008.1s i 3 669.s9 t O.1 1 I 4. Fellingj’ors-HaWelddalen ki-rke. BeviIgning i 1874, 1877, 188O, 1883, l895, 1896 og 1897. Kjørebredden er 2.5, 3 og 3.5 m. 1886, 1893, 1894, J K .te K rer . r.„.eW.=. Hc(1gccc1. I Stfit0D. I Distriktet. 1.æ11g(1c. K-Ë“Ë§Ï ff V ††ftK:r† ff Γ K f ExÏ““““ A ; :x1;Γ;;“ï I88 I42.20 I74 3I8.o0 G 13 824.20 ’ 37.4 1 I “ Sum rute IV: . K K er er , K U „ - Medgaaet. [ Staten. ’ D1striktet. ’ Længde. K i “ K ÎÎ-- “-- b i K )“„- V) ZÎ7 î-„Î -)„Γ„,ttJ“ VÎtÌ ’„J*-†’Î?“‘ Î--Ï..“-’:4J -C † Ë ) Kr. Kr. I Kr. Km. 581 4ss..;c I 4v2 rem ; 108 eT1.=.1 124.1