Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/640

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


630 NORDLANDS AM’I. Sleepers, dimensioner ....... l.5 )( 0.11 )( 0.18 m. Ballastens tykkelse ............ 0.3 ɔ Hovedsporets stignings- og krunmings-forhold: HoriZontal bane ............. 5.4Ö km. I stigning eller fald indtil 5 0Zoo . . 1.96 ». --»- -»- 6-l5 0Zoo . . 1.21 » -»- --»-- “ I6-3O 0Zoo . . » --»-- -»-- over 3O 0f00 . . 1.30 » Maksimumsstigning eller fald .... . . 35.7 0Zoo Ret linje ............ . 5.50 km. I kur-ve med radius mere end 250 m. . . . 1.20 » I - - -“ fra 250 m. og derunder . . 6.40 » Mindste radius .......... . . 50.00 m. Sulitelmabanen er først en malmbane, bygget i henhold til bergværkslovens ældre bestemmelsen senere har den, som nævnt, faaet koncession ved kgl. resl. af 7de september 1894 og blev aabnet den 26de juni 1896. Anlægskapitalen var ved det første anlæg 502 374 kr., 3lte marts var anlægskapitalen 566788 kr. Jernbanen saa langt op som til 0sbakken blev færdig 1892 og er senere forlænget til Hellarmoen. Banen er lagt med stærk stigning (største stigning er 1:28) og skarpe kurver (lige til 50 m.). Den følger hele veien den hvidfossende elv med fjeldvæggen paa den ene side og med den fossende elv, Fosselven, under paa den anden side. g Fra Sjønstaa, der ligger ved Øvrevatns øvre ende, føres malmen i prammer over det II km. lange Øvrevatn, der er for- bundet med Nedrevatn ved Hjemgamstrømmen. I Hjemgam- strømmen var der før kun et smalt, grundt stryk mellem van- dene, men der er opmudret en l km. lang, 2 m. dyb og 1O m. bred rende, der fører op i Øvrevatn; her er Nedrevatn grundt., og der er bygget en 1.3 km. lang kunstig rende med plankefor- dæmning paa siden for at holde fri en vei for dampskibet, som maa arbeide sig frem gjennem mange bugter og kroker. Nedrevatn er 4 km. langt. Ved Nedrevatn staar en heise- kran, der løfter malmen op fra lægterne, og saa føres den paa en 3OO m. lang hestebane over eidet, Finneidet, hvorfra malmen udføres. Malmen føres altsaa først i pramme, slæbt af dampskib paa Lang- vatn, ca. 1O km., saa følger jernbane ca. 13 km. til Sjønstaa, derpaa slæbes malmen i pramme af dampskib paa Øvre- og Nedrevatn, ca. l6 km. og kommer saa paa en ca. 3OO m. lang hestebane til Finneidet, hvorfra den udskibeS.