Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


54 NoRm.AN1)s AMT. Skreiens vægt er tildels meget forskjel1ig, og det hænder, at der fiskes eksemplarer af usædvanlig størrelse I Østlofoten er der fanget skrei af ganske ualmindelig ster- re1se. Saaledes fik man for Skraaven den 13de april 1888 2 eksemplarer, der veiede respektive 31 og 37 kg., for Svolvær den 17de marts 1888 en skrei, der maalte 1.45 m. i længde og l.02 m. rundt bugen, og hvis vægt var 43 kg. Ved aabningen fandtes en ikke ganske liden skrei i dens mave. For Kabelvaag fik man en, der veiede 4l kg., havde en længde af 1.65 m. og en omkreds af I m. Torsk, der veier fra nogle og tredive kilogram, bliver oftere fanget. Ellers sees de almindelige dimensioner og vægt af skrei, rund, flækket og sløiot, af disse tal: Vægt aj skrei, lever og rogn. l 1891. l890. 1889. 1888. 1887. 1886. 1885. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Garnfisk, fiækket . 2.ss 3.1o 3.sa 3.oa 2.u 2.-se 2.as Linefisk, - . 2.su 2.-ro 3.11 2.u 2.eo 2.sa 2.u Leveren, garnfisk . 0.Hɔ 0.ss 0.sa O.a-Z 0.u 0.s1 0.u - li11efisk . 0.2a 0.ss 0.a-Z O.1o 0.1o 0.u 0.so R-ognen, gfi1’Ilfi8k . 0.ss 0.71 0.ss 0.4s 0.u 0.se 0.ss - Iinefisk . 0.ss 0.u 0.u 0.u 0.s-I O.u O.s0 Ellers varierer vægten af en skrei, som den kommer fra sjøen, fra 8-9 kg. til under 4. En skrei paa 4.8 kg. giver i flækket tilstand . . . 2 5 kg. hovedet veier . -. O 9 » lever .... . 3 » rogn ........ . O 6 » Den flekkede fisk igjen giver hos os ca. 4O pct. klipfisk (fra 33.3 til 50 pct., efter den anvendte saltmængde). Følgelig giver en skrei paa 4.8 kg. (2.5 kg. flekket) 1 kg. klipfisk, eller til l0O kg. klipfisk behøves lO0 stykker raafisk. Hvis en skrei paa 4.8 kg. sløies, giver den sløiet fisk ........ 2.8 kg. hoved og ryg ....... 1.2 » Der kan regnes l“()0 stykker fisk paa 75 kg. rundfisk (tør- fisk) eller l tørfisk O.75 kg.