Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/62

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestFIsKER1ER. 53 Udbytte af Loj”oM-sket i hver uge af flsket“iden. “ W I I.c10mɔ1xcm udbytte 1 millioner ccy1x1xcP ɔ1x1c1. I fl

 1i90l. I 19o2. W l903. W 1904. 1905.

W = im W . H - i . *: W . Mnned. . J . “ W l . ; .§§§§l§§ V e . g -V S g -“ g g a H-: G 2 O-os„] I - 7 -- i - 4 0.oa P-ebrum-. - - n 9 0.11 8 O.ov I4 - - 0.osW II O.o-I Y I6 i 0.evW I5 O.s0 2l -- r* 0.l3W I8 O.1s 23 I.ss” 22 0.ss 28 - O.20 25 0.u Z W B l l l l I I?** i*Ý II dig ïÌ Vi W W l 2 2.se I 2.a2 7 0.12 N 0.ea 4 I-so W 9 4-o2 J 8 4.6e I4 0.4a . I.4e 11 2.2e Marts . . . *[ 16 5.aoW I5 7 so 2I I.e0 J 2.o1 I8 4.-sa 1 23 G 7.s1 22 9.s9 28 4-271W 2.-1o 25 7.o-1 ï so 9.c1 29 1o.1c - y - V ; †“ ) JÎ:Z. V) n “-t i .?Í I - -W “ c- -- c.;ä I e l11.1c“ 6 12.2o 4 s.c.1.. 4-4lI 1 o.1c 13 I2.aoI§ 12 .I3.s2 11 I0.-selv 6.9a 8 12.se April . . . 2O I3.oo, 19 14.13. 18 Il.9s I6 .I0.1o I5 I3.m -I - l 24 14.ɔc 25 1s.=cË1 23 11.1ä 22 13.1c ) e so 1s.1cl 29 12.29S’ 27 13.:.c Af kjebefartøierne var den 16de marts 1905 i Lofoten 3 damp- skibe, 11 skonnerter eller galeaser,- 24 slupper, 17O jagter, 40 jægtegaleaser eller jægter og 37 skøiter. Samtlige fartøiers antal var 29O, med en samlet besætning paa 1444 mand. Den sam- lede drægtighed i tons var 13690 eller en gjennemsnitlig dræg- tighed af 47 tons. Antallet af logifartøier eller af fartøier i oplag var 35. Fra Lofoten er nu bygdefarsjægterne forsvundne; siden 19O0 har ingen været tilstede i Lofoten, og disses anvendelse er maaske for al tid ophør-t. - I tidligere tider var det med disse fartøier, at fiskerne frag- tede fiskeredskaber og andet udStyr, der ikke medtogeS paa baa- dene, og de fiskeprodukter, som ikke solgtes i Lofoten, førtes med disse fartøier til hjemstederne og videre til Bergen. Der var i 1876 op til 47 saadanne i Lofoten, men siden har antallet stadig aftaget. Dampskibsfarten, de bedre baade og den omstændighed, at salget af alle fiskeprodukter mer og mer er foregaaet paa fiske- pladsene, har gjort, at disse fartøier er forsvundne Amtmand Blom sætter i 1827 prisen paa en vog eller l8 kg. rundfisk til 1Z2 spd. eller 2 kr. Nu regnes rundfiskpriserne mest pr. vægt à 2O kg., det vil sige, at en vægt kostedei 1827 kr. 2.22.