Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/623

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KOMMUNIKATIONSMIDLER. 6I3 379.6 m. o. l1. Herfra og til stationen Tornetr(tsk, 393.2 m. o. h., gaar banen i ringe høide over indsjøen. Saa følger Bergfors sta- fion, 485 m. o. h., ved Narijoki; man har til høire det 1022 m. høie fjeld Nakerivare; saa følger stationen Rensjøn, 489 m. o. h., og videre gaar det over gunstigt terræn til Rautas sfation, 467.4 m. o. h., idet man passerer Rautaselven paa to broer over holmen Rautasaari, videre sydøstlig over Krokvik station, 463 m. o. h., til Kiræma sfation, 505.6 m. o. h. Ved Kiruna er nu en by med 4000 indbyggere; for nogle aar siden var der kun nogle jordhytter. Nu er der skolehus, post, telegraf, apothek, mange han(llende, flere hoteller og et stort elektrieitetsværk. Kiruna er en vakker by med eiendommelig bebyggelse med de fleste af byens huse inde i birkeskogen. Byen er bleven reguleret med brede gader; endnu ligger mange af husene om- kranset af birkeskogen, der gaar lige ned til gaden. Udsigten fra de høiere liggende dele er vakker. A11Iægge11e i NaI“Vil(. Narvik, hvor banen en(ler, har en ud- mærket havn, isfri, med ankerplads stor nok til at rumme en stor flaade. Dybden i havnen varierer mellem 17 og 34 m. og Stiger snart udenfor til en dybde paa 25O m. Forskjellen mellem flod og fjære er ofte 3.5--4.5 m., medens vandstanden nu og da ved springflod har varieret op til 5 m. Dette er taget i betragtning ved byg- ningen af malmkaibasinet, som udmineredes i fjeldet til en dybde, der til enhver tid vil give skibene 8-9 m. vand. Havnen strækker sig fra Spidsen af Framnesodden over hele Narvikbugten, nemlig fra Fagernes til Katleberget paa den østlige side af Beis- fjorden langs hele strandlinjen til Ankenesodden, derfra i en ret linje tilbage til udgangspunktet paa Framnes. Ligeledes hører de paa den anden side af Narvikbugten liggende ankerpladse, Vasvik og Taraldsvik, under havnevæsenet, saa at hele havnens strandlinje beløber sig til ca. l5 km. Anlægge1 nNarvik repræsenterer en værdi af omtrent 8 millioner kr., der omtrent fordeles saaledes: malmkaien 3.6, §19Þ----- rangers-tationen og malmoplaget l.6, det mekaniske værksted, kraftstationen og husene l.2 mill. De resterende 1.6 mill. falder væsentlig paa jernbanemateriellets konto. Kaien hæver sig op af vandet som en række murede hvælv. Kaiens top ligger i samme høide som rangerstationen, 22 m. over lavvande, og da van(ldybden ved lavvande er S m., saa faar den samlede konstruktion en høide af 30 m. Kaien har et brystværn i granit. For at kunne udføre dette bygværk, dannedes der en kolos-