Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/469

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


OVERNATURLIGE V1ESENER OG OVERTRO. 459 «Kve1dklipte negle og no1-dklipte haar, der gjøres intet værre i femten aar.ɔ Det heder ogsaa : Kveldskaa-ren negl og nordvasket haar kommar aldrig i kirkegaard. Denne tro gjenfindes mange steder, saaledes i aldeles lige- lydende form fra Nordre Trondhjems amt og næsten ligelydende fra saa fjerntliggende strøg som Smaalenene og Manda1en. Ellers er denne tro udbredt over hele landet og paa Island i lidet skif- tende former. Undertiden gjælder troen søndagsskaarne negle, saaledes fra Nærø i Namdalen: Søndagsskaarne mægle og nordiflettet haar er den største synd, som i verden gaar. “ Troen er gammel, og særlig er den overtroiske fremstilling, som knytter sig til skjæringen af neglene, overordentlig udbredt. Den gamle græske digter Hesiodes, i det 8de eller 9de aar- hundrede før Kristus, siger: Paa festdage maa du ikke skjære af det tørre træet med de fem grene, det vil sige neglene paa hænderne. Historikeren PlutarCh, som levede omkring 1OO aar efter Kri- stus, fortolker dette HesiodeS’ udsagn saaledes: Det tørre paa det femgrenede træ er neg1ene; de maa ikke skjæres paa hellige dage eller tider, thi neg1e- og haaraffald er som de menneskelige udtømme1ser urene, og at skjære neglene eller haaret paa slige dage er en vanhe1ligelse. Ogsaa hos romerne var den samme opfatning gjældende, som udtalt af forfatteren Petronius, som døde under Nero aar 67 e. Kr. Fra de klassiske folk har denne tro bredt sig over de roman- ske lande og videre gjennem de germanske til os, saaledes til Namdalen, hvor der advares mod søndagsskaarne negle. Her ligger den opfatning til grund, at skjæring af neglene paa hellige dage er en vanhelligelse af det guddommelige. Forbudet mod at skjære neglene om kvelden har sin rod i en anden tankegang: Natten og mørketiden er de onde magters tid, og efter nordisk forestilling betegner ikke negle- og haar- affald noget urent, men repræsenterer en del af det menneskelige væsen. Naar neglene og haarene afskjæres paa de onde mag- ters tid, staar vedkommende menneske i fare for selv at hjem- falde til disse magter. Baade hos naturfolk og i kulturfolkenenes rester af overtro

ælder det, at haar og negle, som kommer i troldmandens vold,

bringer vedkommende i hans magt.