Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/394

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest384 NORDLANDS AMT. finnefamilie med henimod 1000 ren. Det samlede antal dyr, som beiter om sommeren, er henimod 3000. Der klages, især i Evenesdal, over den skade, renen volder deres havning og hø, hvorfor vistnok antallet af dyr burde indskrænkes en del. Dette strøg, no. 31, kaldes Balvatn distrikt med et renbelæg, som ikke bør overstige 275O dyr til sommerbeitning kun i tiden fra midt i juli til barsok. Skulde norske ren beite her den hele sommertid, vilde 1000 ren være fuldkommen nok. Trakten langs rigsgrændsen indenfor Saltenfjorden og Sør- foldenfjord er nærmest skikket som sommerbeitetrakt. Det danner Storskog distrikt no. 32, hvor 550 ren kan beite hele “aaret. Halvøen mellem Saltenfjord og Foldenfjord bestaar af dele af Skjerstad, Bodin, Nor-dfolden, Kjerringø og Sørfolden herreder, danner Skjunkfleld distrikt, no. 33, hvor der er sommer- og vinter- beite for 35O ren. Halvøen mellem Foldenfjordene har en temmelig indskrænket renbeitetrakt. Halvøen mellem Søndre og Nordre Foldenfjord, bestaaende af dele af Sørfolden og Nordfo1den herreder, kaldes VinkZ’jeld distrikt no. 34, og kan benyttes som beiteland det hele aar for indtil 300 ren. Halvøen mellem “Nordfoldenfjord og Sagfjorden i Hammerø bestaar af dele af N ordfolden, Kjerringø og Hammerø samt Steigen herreder. Denne halvø, som kaldes Skotstind disfr‘ikt, no. 35, kan“ benyttes til renbeite det hele aar for 300 dyr. Z Fjeldet langs rigsgrændsen fra Leirfjorden i Sørfolden til Tysfjorden er kun skikket til sommerbeite. Store dele er optaget af de fjeldstrækninger, gjennem hvilke Gjerelven i sydvestlig retning baner sig vei ned til Kobvatn og derfra ud til Leirfjorden i Sørfolden. Gjerelvdalen, hvorigjennem elven rinder, har et rigt sommerbeite, men er kun tilgjængelig fra nordøst. Det er hoved- sagelig omkring de øvre Sagvøtn i Hammerø herred, at ren- beiterne findes, og her beiter om sommeren 600 dyr. Denne ren føres til vinterbeite paa halvøen mellem Tysfjorden og Vest- fjorden. Dette strøg indbefatter dele af Sørfolden, Nordfolden, Kjer- ringø og Hammerø herreder og kaldes Mørkvafn d129trikt, no. 36; det benyttes til sommerbeite for 600 dyr. Halvøen vestenfor Tysfjorden. Mellem Sagfjorden paa syd- siden, Vestfjorden mod vest og Tysfjorden paa østsiden ligger en l)jergfu1d halvø, hvorhen norske finner i lang tid har søgt hen om vinteren med sine ren. Den ene renflok efter den anden er gaaet tilgrunde, især ved ulv og flein, men de svenske finner, der har sommerbeitet ren mellem Tysfjorden og rigsgrændsen, har altid gjort nye forsøg paa overvintring herude. Halvøen bestaar af dele af Hammerø og Tysfjorden herreder