Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/356

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


346 NoBI)1.AN1)s AM’l’. Fi)mer og koæner fordelt paa hev-rederne i 1900. P W Þ l I

 dA1 finnerne C Procent-

å KVæ11e1-, F1nner. 11OII1fiöIfi0- l fO1’hOI(I II I rende. Z finner. Bindalen . ] - 40 27 l.ao Brønnø. . - 5 - 0.15 Vik . . . - - -- l - Velfjox-den - 8 8 O.s4 TjøttWa . . W - 23 21 O.es Vefsen . . --- 36 22 O.-::1 Hatfjelddalen . . . . V - av 5 d 5.1o Hero. . . ly “- 2 - 0.oÖ „ 11WW Z „„ l „Ë -„ Sc11(11-c Helgeland . . . . [ - 1T1 sa o.:.c Dennes . . „ - 1 - O.o-: Nesne . . W - 21 11 l Om I-Iemnes . l 1 50 8 Ilos Mo . . P I 44 3 1.oo RO(lø. . . I 4 - ] 0.15 W n en ï ee ] - e Nordre Helgeland . . . 3 O 120 22 ] O.:.s W U Gildeskaal ,ï - -O 2 O-l5 Beieren. . l - 1ö - Om Bodin . . W 1 62 9 1.ɔ:. Skjerstad og Fauske . . . ] 26 6O - Om Saltdalen . 6 33 - l 1.o9 Sorfolden . t - 42 2 1.u Nordfolden Þ - -33 - 2.4a Kje1-ringe . [j - s5 - l O.:--: Steîgc11 . . I I 13 - 0.:10 Hfi11Imerø . “ - 36 - l.14 Tysrjcx(1c11 ’ B 421 11 1S.cc Ankencs . Z 54 246 - 5.0a N111-x-î1c. . [ 3O 2 - n 0.oa Evenes . . 5 -184 - l 14.:a I‘odingen . l 8O 13 O 2.os -- V ... - .lÓ; V „ „„ Z „Z n Z „ W Salten . . 127 1 ö38 37 W 3.1c Vaagan. . Ï 2 - - O -- Buksnes . R 11 6 - „ O.11 I-’lakstad . 2 - - l -- Va:ro. . . 1 1 W - “ 0.o9 HadSel . . ’ 3 94 - i 1.u Bo. . . 15 l3 -- . 0.a1 OkSnes . . 1 3 - O.1o SOI“l2lflll(l . 2 17 - : Om l)v(-rberg . 3 15 -- I O.s9 Lofoten og Vesteraalen . 4O l-19 - 0.as Nordlands amt .... 17O 1 978 l 142 1.u