Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/344

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


334 NoR1)1.AN1)s AMT. Vi bød vore Grander til Gjæst der oppaa, Den spækrund’ Amøring befaldt dennem saa, De slikked’ baad’ Finger og Tunge. Melje, som er kogt lever med fladbrød, har været en yndet ret, og Dass omtaler den ikke, uden at fortælle, at de sprænger sin mave med mølje. Saaledes: Du mindes vel selver, hvor længe det er Vi haver her ligget i Vær og i Skjær Og Sprængt vores Mave med Melje. Et andet sted heder det: Saa kogte de Lex-er, naar Folket var svang (sulten), Saa sti-aksen kom Kjedler og Møljen paagang, Man trode, de skulde sig Spr-ænget. Mølje tilberedes saaledes: Man lægger et mangedobbelt lag fladbrød i fadet, slaar varm suppe ovenpaa, som hældes af, naar brødet er gjennemblødet, saa røres med en ske brødet om til grød, derefter heldes fedt af den kogte lever i, og der røres igjen; derpaa kommer man sirup og endelig noget eddike, idet man stadig rører. Dette er den saakaldte Skemølje, medens almindelig mølje er opblødt fladbrød, som dyppes i det varme leverfedt, eller man lægger kogte lever-stykker indi. Denne slags mølje er den hyppigst be- nyttede, da skemølje er sen at lage. Til fladbrød og lefser anvendtes rugmel fra Bergen, skjønt det var dyrere end kornemel eller bygmel; aarsagen hertil an- giver Dass at være den, at fladbrø(l af rugmel var seigere, naar det lagdes ned i madkisten, medens brødet af bygmelet gik istykker: De fleste for-syner sin’ Huser med Mel, Som l1entes fra Bergen en temmelig Del, Saa meget Som Jægter11e bære-r: Det Mel fra Kjobstacden er malet- af Rug, Som sættes og bruges paa alle Mands Dug, Men Korne-Mel ingen Mand kjober. Nu maatte man s1)orge: hvad er det for Vis? Hvi kjebes ei det, som er lett(-st af Pris Og mindst for den fattig opløber? Man ved, hos Kjobmænder er gangbare Lob, At Rug er langt dyr-er’ end Kornet i Kjøb; Den fattige I-’isker vel kunde Et bygbaget Bred underlægge Sin Tand- 0g heller betænke sin gjældlmnden Stand, End leve med lækkere Munde. Her svares: saavidt jeg er Landet bekandt, Vor Nordlands Almue med Fladbrod er vant, Som bages i tynde-ste Kager; Vil man i Madkisten det have 11edlagt, Da skikker sig bedst (let, som tyndest er bagt, Naar man det i Skr-ukker optagen C