Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/333

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFOLKNING. 323 gammel national kost, og den gamle gudelære taler om sild og havre som en kost for guder. I Hárbarðsljoð heder det nemlig om Thor, guden, at han før han drog hjemmefra, i fred og ro havde spist sild og havre, en kost, som han fandt at være god, saa at han endnu var mæt af den: at ek i kvild aðr ek heiman fór sil(lr ok l1afra. Senere kom poteten til, hvad der i det kornfattige Nordland var en stor herlighed, som jo ellers over hele landet. Kostholdet i Nordland er i det hele og store godt, bedre end de fleste steder sydpaa. og det kunde ved bedre stel og større kyndighed i madlagning blive meget bedre. Der er ingen tvil om, at folk i Nordland kunde ernæres rigelig og godt. Nordlændingen er i det hele kraftig og velbygget, hvilket viser, at ernæri11gen har været tilstrækkelig. Af de tre nærende bovedbestanddele i alle næringsmidler, æggehvide, fedt og ku1hydrater, er æggehviden det kostbareste, og denne er tilstede i rigelig mængde, hvor der er god tilgang paa fisk. Det næst kostbareste næringsstof, fedtet, er tilstede f. eks. i sild, i lever og i smør, saa ogsaa af dette emne kan amtet skaffe tilstrækkelig for sin befolkning. Derimod skorter det paa næringsemnet ku1hydrater, som er tilstede i korn og poteter. Gjennemsnitlig forbruges i landet 25O kg. kornvarer pr. individ og 22O kg. poteter, hvorfor amtet til sine 152000 ind- byggere aarlig trænger 38 OO0 tons kornvarer og 33 400 tons poteter. Af poteter anslaaes avlen til 32 50O tons, saa der er tilstrækkelig poteter til amtets forsyning, men vægten af de kornvarer, som av1es, er kun ca. 4500 t-ons, saa der tiltrænges en tilferse1 af ca. 38 5O0 tons kornvarer eller nær 22O kg. pr. individ. Nu er vel kornforbruget i Nordland noget mindre end ellers i landet, saa der trænges vel en tilførsel af henimod 2 sække mel à 1O0 kg. pr. individ. Fra dampskibene 1osses der- for stadig melsække paa alle anløbssteder. Som regel er der ved kysten adgang til at faa kogefisk; der kan vistnok være tider paa aaret, da det ikke er meget let at faa fisk. Paa indsiden af de fiskerige Lofotøer f. eks. kan der- om sommeren ikke være kogefisk at faa hver dag, men de aller- fleste steder og til de fleste tider kan man faa koge-sk. Silden spiller en vigtig rolle i kosthol(let i Nord1and, og i en husholdning vil man gjerne have 3-4 tønder sild. Den saltes rund til spegesild eller flekkes og saltes til kogesild, saa der bliver nogen variation, naar Silden spises et par gange omx