Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFo1‘KNINo. 303 - 6246 personer - var fordelt paa 1568 husholdninger, deraf var 1 178 famliehusholdninger paa 2 eller flere personer med 5844 personer, 2629 af mandkjøn og 3215 af kvindekjøn; loge- rende og andre enslige personer var 173 mænd og 206 kvinder; i 1O særskilte indretninger og ansta1ter med 11 ekstra hushold- ninger var 15 mænd og 8 kvinder. Kjø11, alder Og ciVil8ta11d. Ifølge folketællingen 1ste januar l891 var den i amtet ved tællingen tilstedeværende folkemængde 132447, deraf var 66462 eller 5O.18 pct. mandkjøn og 65 985 eller 49.82 pct. kvindekjøn. Den paa tællingstiden i amtet hjemmehørende folkemængde var l3l85O, deraf var 65964 eller 50.03 pct. mandkjøn og 65886 eller 49.97 pct. kvindekjøn. I procenter kan dette udtrykkes saaledes, at der for hvert 100 mænd, der paa tællingstiden opholdt sig i distriktet, fandtes 99.28 kvinder, medens der paa hvert 1OO mænd, der havde sit hjem i amtet, fandtes 99.88 kvinder. Der var tilstede ved tællingen 1ste januar l891 597 mænd og 99 kvinder flere, end der paa den tid var hjemmehørende i amtet. Ifølge folketællingen den 3dje december 1900 var den i amtet ved tællingen tilstedeværende fo1kemængde 150637, deraf var 75099 eller 49.85 pct. af mandkjøn og 75 538 eller 5O.15 pct. af kvindekjøn. Den paa tællingstiden i amtet hjemmehørende folkemængde var 152144, deraf var 76561 eller 5O.32 pct. af mandkjøn og 75583 eller 49.68 pct. af kvindekjøn. I procenter kan dette udtrykkes saaledes, at der for hvert 100 mænd, der paa tællingstiden opholdt sig i distriktet, fandtes l0O.58 kvinder, medens der paa hvert 1OO mænd, der havde sit hjem i amtet, faldt 98.72 kvinder. Der var 1462 mænd og 45 kvinder af den hjemmehørende folkemængde fraværende den 3dje december 1900. Efter alder og (-ivib9tand var den i amtet ved tællingen i 189O og 1900 tilstedeværende befolkning fordelt saaledes: 31te december 189O. 3dje december 1900. Amtet . . .... 132447 Deraf var under 15 aar 50044 =.38.09 pct. Ti1stedevæ1-ende folkemængde. 150637 584OO = 3s.vv pct. Mellem og 3O aar 32101 24.24 » 36319=24.11 » Mellem og 45 aar 2l900 l6.53 » 23825 15.82 » Mellem og 6O aar l4954 1l.29 » 17359 1l.53 » Mellem og 9O aar 12707 9.59 » 14436 9.58 » Over 90 aar . . . 154 0.12 » 127 0.08 » Uopgivet . . l87 O.14 » 17l O.11 »