Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/312

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


302 NORl)LANDS AMT. I 189O var der af huse med særskilt bestemmelse: i byg- derne 17 hovedbygninger med 2 sidebygninger, beboet af 303 mennesker med gjennemsnitlig 18 beboere i hver hovedbygning, i Mosjøen og Bodø 13 hovedbygninger med 3 sidebygninger, be- boet af 111 mennesker med gjennemsnitlig 8.5 beboere i hver bygning. I 1900 boede 2773 af mandkjøn og 28l2 af kvindekjøn, tilsammen 5585 mennesker af den tilstedeværende folkemængde i side- og udhusbygninger paa landet, og 177 af mandkjøn og 181 af kvindekjøn, tilsammen 358 mennesker af de tilstede- værende i si(le- og udhusbygninger i Mosjøen og Bodø. I huse -m(d særskilt bestemmelse boede af den hjemmehørende folkemængde l203 af mandkjøn og 559 af kvindekjøn, tilsammen 1 762 beboere i bygderne, og 19 af mandkjøn og 40 af kvinde- kjøn, tilsammen 59 beboere i Mosjøen og Bodø. I 19O0 var de 23469 beboede huse i almindelighed fordelt mellem landsde1ene saaledes: “ Søndre Helgeland . . 5065 Nordre Helgeland . . . 3 733 Salten - ...... . 7 351 Lofoten og Vesteraalen . . 6 690 Mosj øen ..... 228 Bodø .......... 402 I bygderne var ved udgangen af 1890 det samlede antal hus- holdninger 25l57 og den hjemmehørende folkemængde 1270“38. Familiehusholdninger, bestaaende af 2 eller flere personer, var 22854 med 124 725 personer, 62 457 af mandkjøn og 62268 af kvindekjøn; logerende og andre enslige personer var l 277 mænd og 1019 kvinder; i 7 særskilte indretninger med 7 ekstra hus- holdninger var 6 mænd og 11 kvinder. Den i Mosjøen og Bodø hjemmehørende folkemængde i l89O var 48l2 personer, fordelt paa 1105 husholdninger, deraf familie- hnsholdninger med 2 eller flere personer 931 med 4643 personer, 2148 af mandkjøn og 2495 af kvindekjøn; logerende og andre enslige personer var 76 mænd og 93 kvinder. Bygdernes hjemmehørende folkemængde i 19O0 - 145 898 indvaanere - var fordelt paa 29 l62 husholdninger, deraf 25881 familiehusholdninger, bestaaende af 2 eller flere personer, med 142 239 personer, 7152O af mandkjøn og 70719 af kvindekjøn; logerende og andre enslige personer var 1878 mænd og 1354 kvinder; i 43 særskilte indretninger og anstalter med 49 ekstra husholdninger var 346 mænd og 81 kvinder. Den hjemmehørende folkemængde i Mosjøen og Bodø i 190O