Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/309

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFo1.1(N1NG. 299 I femaaret ]876--80 udvandrede fra riget ialt 4O 244 per- soner; deraf fra Nordlands amts bygder 74l, fra Mosjøen og Bodø 32 personer. I femaaret 1881-85 udvandrede fra riget ialt 105704 per- soner; deraf fra amtets bygder 3161, fra Mosjøen og Bodø 248 personer. I femaaret 1886-9O udvandrede fra riget ialt 80 984 per- soner; deraf fra amtets bygder 2ð2O, fra Mosjøen og Bodø 392 personer. I femaaret 1891-95 udvandrede fra riget ialt 61017 per- soner; deraf fra amtets bygder 1763, fra Mosjøen og Bodø 198 personer. I fema1aret 1896-1900 udvandrede fra riget ialt 33 837 per- soner; deraf fra amtets bygder 1418 personer og fra Mosjøen og Bodø tilsammen 148 personer. I 35 aar, 1866-1900, er ialt fra amtet udvandret 13428 personer eller gjennemsnitlig 383 personer om aaret. Den statistiske summariske oversigt over folkemængdens be- vægelse i Nordlands amt i aarene 1866-190O sees af tabellerne pag. 300 og 301. Familien huse. Amtets hjemmehørende befolkning i l89O - 13185O indvaanere - var fordelt paa 20 291 beboede huse i almindelighed, hvoraf 19775 huse i bygderne og 516 huse i Mosjøen og Bodø. Af de 19775 beboede huse i bygderne var 19445 almindelige vaaningshuse beboet af 125 809 mennesker med gjennemsnitlig 6.47 indvaanere pr. hus. Af de 516 beboede huse i Mosjøen og Bodø var 474 almin- delige vaaningshuse beboet af 4572 mennesker med gjennem- snitlig 9.65 indvaanere pr. hus. Amtets hjemmehørende befolkning i 1900 - 152144 ind- vaanere - var fordelt paa 23469 beboede huse i almindelighed, hvoraf 22 839 huse i bygderne og 63O huse i Mosjøen og Bodø. - Af de 22839 beboede huse i bygderne var 2l O37 almindelige vaaningshuse beboet af 138 551 mennesker med gjennemsnitlig 6.58 indvaanere pr. hus. - Af de 630 beboede huse i Mosjøen og Bodø var 559 almin- delige vaaningshuse beboet af 5829 mennesker med gjennem- snitlig 1O.43 indvaanere pr. hus. I 1890 var de almindelige vaaningshuses beboede side- og og udhusbygninger: i bygderne 311 bygninger, beboet af 926 mennesker med gjennemsnitlig 3 beboere i hver bygning, ogi Mosjøen og Bodø 26 bygninger, beboet af 129 mennesker med gjennemsnitlig 5 beboere i hver bygning.