Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/308

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


298 NORDLANDS AMT. Af de levende fødte børn var antallet af de uægte fødte i aarligt gjennemsnit og i procentforhold til samtlige fødte: Gjennemsnitl1g De uægte fødte 1 aarlig uægte procentforhold 1ødte. af samtlige levende 1’ø(lte. I 1866-7O . 273.4 9.80 pct - 1871-75 . 352.2 10.98 » - 1876 80 . 358.4 9.5O » - 188l 85 . 367.8 9.01 » - ]886 90 . 373.8 8.38 » - l891 95 . 359.6 7.87 » - 1896-190O . 400.8 8.43 » Middeltallet for de 35 aar bliver 355.14, hvilket svarer til 9 pct. af samtlige levende fødte, medens gjennemsnitsforholdet for det hele land i det samme tidsrum er ikke fuldt 8 pct. Antallet af de uægte fødte i denne tid er tiltaget, men det procentvise forhold til samtlige fødte i denne tid er aftaget. Sammenholde1- man antallet af de uægte fødte med antallet af ugifte kvinder i alderen 15-45 aar, bliver det paa hvert tusen kvinder i riget, gjennemsnitlig regnet i det her omhand- lede tidsrum 1866-1900, 19.59, i Nordlands amt derimod 27.51 uægte fødsler paa 1000 ugifte kvinden I distrikterne stiller forholdet sig saaledes: I Helgeland 29.36, i Salten 17.5, i Lofoten og Vesteraalen 37.17 og i Mo- sjøen og Bodø 24.75 uægte fødsler paa 1000 ugifte kvinder. Disse tal er store, lige til næsten det dobbelte af, hvad der for riget i gjennemsnit er almindelig. UdVa11d1“i11ge11. Den regelmæssige aarlige udvandring be- gyndte først med 1836 fra Ryfylke og Telemarken. Det var Bratsberg amt, som i de første 10 aar gav hovedkontingenten til udvandringen. I 1836-l845 udvandrede ialt ö 200 personer. I de følgende 10 aar, 1846-55, udvandrede 32 270 per- soner. Kristians amt, Bratsberg, Buskerud og Nordre Bergenhus amt gav da tilsammen omtrent de tre femteparter af udvan- drerne. Fra Nordlands amt var endnu ingen reist. I de næste 10 aar, l856-65, udvandrede fra riget ialt 39 350 personer; deraf var fra Nordlands amt 270 personer. l femaaret 1866-70 udvandrede fra riget ialt 74 403 per- soner; deraf var fra Nordlands amts bygder 225O, fra Bodø 50 personer. I femaaret l871-75 udvandrede fra riget ialt 45142 per- soner; deraf fra amtets bygder 501 og fra Bodø 6 personer.