Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/302

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


292 -ǫ.§ æ ,§ä 3 al -S eg f O R æ S M Ve 3 S C-c B Þä G -O ’-2 Så E §: æ S C6 § A- B En P O NORDLANDS AMT. O0 O n l g g l å æ g .-;; -.§ gɔ gå - .; .; § « .=ɔ is .g gå .ä .-å ] .g .g E .§ .ä C g l C. -:ɔ8 f Sø F-:8 å?8 ’-88 ff-8 ] 8Þ c§B- ’.2§“ S-ɔ gå Ê8“:: E =.::.g æ“; 5.g “.2g æg 3?.,g l 28 C.-C28 2s §=-C.-G 2: g 2g l . aa E en l O O O C § E C l e W Fl “ -?å m;?åW“;„e-å § e E lå “Î“ “ ’“ 1 Nc1c11ɔ111ac Z l ; “ f amt . . . f 4.1sl 152 144] 131 8ÖOl “l03 369 89 668; 77 587Ë 66 379l 59 5l8 53 5l6 44 262l 52 l92 40 975* 29 53 1ke- ] ] e mængde pro-l W centvis af ri- Ë * gets samlede Z * l l folkemængde - 6.1o 6.a9 5.-ro 5.2-: 5.2o 5.oo 4.9e 5.o9 -“-- Amtet-S land- l distrikter-S l J folkemæng(leä ] procentvis af l rigets lan(l- l distrikte1-B l ] f0IkemængdeW - 8.os 8.u 6.aɔ 6.n f 6.o: 5.a1 6.sa 5.-H 5.a9 l 6.99 6.u 7.no B1gcxc rcn:c- e „ f mængde . . 7.n 2 240 032 2 O00 917 I 813 424 1 701 756 1 490 O47 1 328 471 1 194 827 1 O51 318]886 374 883 O38H723 618 - L1mddistrik- f barne . . . 5.ao 1 601 815 1 626 788 1 481 026l1 435 464 1 286 782 1 164 745 1 060 282l 932 219 791 741l789 469 654 366 410 O m9;9Ök. . 638 217W 474 129y 832 398 266 292 203 265l 163 726 134 545 119 099 94 638 93 569 69 252l - ï Rigets f0lltemængde i 1900 fordelte mellem lan(ldistrikterne og bydist-rikterne er efter folketællingens Opgaven naar ud-

 ɔ1 Grændsen for østen-lavt (1ov af 3lte i 1900), A1-en (Iov af 31t mai 1900), Stenkjær (lov af 6te mai 1901)-
 (I9V M 21de tprll 1902) og 0prettelse af kjøbstaden Naa-vik fra 1ste januar 1902 er med1-egnet (1ste hefte af folketællin-

gå 190fi, nofem:s1de O og 7 samt tillæg (rettelee) no. 1 til Oversigt over Norges i11ddeling).