Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/301

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


vi Ha forøget eller .formin(lsl: er aarlig en gden S C-i D § S “P§ Pc S IV § -B R -s -sa -S R VI BEFOLKNING. å G ?s ?: å C?e ?: ?: G ?e 1?=-8§8å888S88 -ɔg;mv 6VðIOG§CD§Dv-46Xl60æO C-c-av-4--om +e-I-++++-I-+++ I I g § g ɔ“ò O R-“o . . . 9 ’: “2 G ’: . Mɔv-4v-4ɔ7ɔ§6V§OIÔ smug I IN NI;I;;-P +-I--I--I-++ ++ O O N -1m-mr I I I I I I I I Ig I + I ?: §l3 , P-aa-1 Þ1xøø(80m I I I I I I IZ’“C-’“’ -I-++ l: “ W c e e b o“cl alle G ’: G =i ’: gi “§ ’’: WW II§““mggʧ +-I-+-I-++++ O På §O3 S å 8l “1ɔxC111äPP1 ?§.§§§§.’§§1ʧ§§ 39ÛmV -V-4ǫ-4ǫ-1ǫ-1 +“I“-I?++-I--Iî+++ I -- à o o c eOc eWI1å e . é§é3cåÈ1Ë-“2c’§13.-;.J’5-F uɔ[uv-mse,x --c:ɔ-11(:oocɔ-ɔ-1:ɔc-naa j0u9‘;0JoV]Þ v-4-C-4GV?-IV-Û09GË’Q.IYI-O +-I-+++-I-++++ O-; see S s ei S S ;=. S “’åå*§§å§;áå’á2:áåÂ=§C:i? “U97I9S Gc§1o1a&1--1o1mm1ax- +- I “+-IÍ+jIÝ ++ ++ c G O O O O O O P O C-“: &: Vi -: -: -: ’: =2 “2 T ’’E§8“CÒ’.2§2åÈ»8’c3?3 ’PU9I0sI9H :ǫ-c cvɔ,æI6C:ærü-S-W1--s-6X1 -I-“I-++++++++ sill S H lå S lå -8 S 3 lå--E “ §Öfl;YT:Ób:CäIëx’9;6Xî puc1a31eR 11-I-x-omoOcɔ1rc=c§ -I--I-++++++++ åîl8§“å§3§åW§l?-3 “P(xv1081øH x’:883§:-’:I?ä“28xî‘3§ +-Iîe++++++++ §fi O O G R R G O R c §:S?3.2222:22.Zc§ II II II II II II II II II II Ê=Ð ,’:12 ɔ-;-1u:xo11ɔ-:ɔu:ä1o1ooo VC2 1::;o--C.x1-sa-av-1c:WcɔÞ-c§c: S Z-oomoo:äoocoocoɔec1oɔɔ enes G5= ɔ nu B S n nu S S nu ,W,Ë.0 C--u-ɔ .:ïu-O En m.-