Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/293

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFOLKNlNG. 283 «Tjuetjuetjue.» De’ va’ seksti aa saa va’ ho’ færdi’. Men saa kain dokker tru, at resen, hain va’ sint. - Aa hain va’ saa sint, saa sint, at hain va’ ailde1es sprekkarfærdi’ aa saa sa hain, at dem sku’ prøv’ før sidste gaaing’en. - Jæ, resægjuræ, ho’ va straks færdi’ igjen aa saa begyndt’ resen saa fort hain -va’ kar-’ om det: a «Fieinfitofi-fi-fi- -» Men resægjuræ, ho sa bære: «Tie ha1vty1vte’.» De’ va’ seksti aa saa va’ ho’ færdi’. Saa skjønt’ resen, at de’ va’ ’kje naa’ raa’ me’ ’o aa daa maatt’ hain gi’ seg. Bamerim fra Ranen. «DesSæ, dessæ’ Draagjen, Kjærng’æ ventæ MaagjenI Ho’ ventæ no baade ifjor aa iaar-, aa ailler kom Maagjen.» cRoæ, rose Krabbeskjær, - sat ’i Kjærng aa fraus ihje1. «Op, du Kjærng aa dansæ!Þ «Eg kain ’kje daus paa Mode me’ min krokaate Fote.» - «Stek ho’ i Sekkjen aa kast ho’ i Bekkjen aa hæng ho’ Saa op i ’i Rotæ, saa dains l1o’ vel hei1e Dagje .» n «Roæ, roæ Krabbeskjær over Baaræ fraa Feskevær! Baaden va’ ut-a Klæsjæ, Aaran va’ uta ;Esjæ, MaWsteræ va’ ute P0lsepind, Sægeli va’ uta Kor-velskind, saa segelt“ vi baad ut aa ind, alt te’ vi kom aat hain Pappæ (1in.» xBjuin’n sat i Bakkæ, Main som en Okse, skuld’ hain over den breie Fjord, vant saa vart hains Boksæ -. Olven drak a’ Søl“skaal, - kom hain Bamsebond’ ind: «Trur du raa’ deg ret sjø1!ɔ - Veren va’ Prest, kom hain i Kjerkæ begyndt’ han saa vakker en ’1’ekst: -:Bæ-æ-æ-æ!!x ’ Dessæ: 11uske, disse.