Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/292

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


282 NORDLANDS AMT. gjekk dæ a se sjøl over fjell, hav aa dalæ mæ ei aabello drægt, herre saa kove ste ette. Aa dæ stana ikkje, før’n sjøl vil1e. Ein- gong kom ’n vestaan-ette ifraa Brynn-Øyæ (Brønnø) paa skie sit. Den tiæ ’n la’ aasta’, ha ’n hun’n sin mæ se. Han kom paa skie sit neføre brattast Øy-fjelle aa va framme tre dage før hun’n“. Daa ’n do, va dar ingjen, so tor’ brnk’ skie, før dar va ingjen, so lmnn’ styr’ dæ. Saa to dei aa la skjie paa kjerkje-lofte, aa vio vart sett i kjerke-døræ. Dar segj’ dei skie liggɔ aa vio, so e gjol a jarn, kann ein sjaa i kjerkje-døræ enno. Resen og resægjuræ. (Fra Ranen efter Nils Lagli.) Resen, hain va’ no saa seindrægti, at de’ va’ ’kje maate paa de’. Aa resægjuræ, ho’ va’ no saa kvik aa rapkjæfta, at de’ va’ ’kje maate paa de’ heller. Saa va’ dæ’ eingaang, at resæ- gjuræ sa’ te’ resen: «Kom saa skæ’ vi tæl’ te’ seksti aa sjaa, kem saa b’i snarest!» Jæ, resen, hain va’ me’ paa de’, hain, aa saa begyndt’ hain: «Fififi ein, fififi to, 1ififi tre, --» Men saa skjønn’ dokker, at de’ gjæk ikkje saa fort me’ hain. Men resægjuræ, ho sa bære: «Togangtielleveaanifemaafemten. » De’ va’ seksti aa saa vart ho’ før færdi’. Men saa vart resen sint, aa saa vild’ hain prov ein gaang tel. Jæ, de’ va’ ho’ me’ paa aa saa begyndt’ resen urlide’ for- te1-e heller før: «Fififiein, fififito, fififitre, -» Men resægjuræ, ho sa bære: «Ei ty1vt, to tylvte’, tre ty1vte’, fire tylvte’, fem tylvte’.» De’ va’ seksti aa saa vart ho’ før færdi’. Men resen, hain va’ saa sint, saa sint aa saa vild’ hain prøv’ ein gaang tel. Jæ, - ho’ ha’ ’kje naa’ imod de’, ho’ aa saa begyndt’ resen urlide’ fortere heller ista’: «Fifiein, fifito, fifitre, --» Men resægjuræ, ho’ sa bære: «Eit snes, to snes, tre snes.» De’ va’ seksti aa saa va’ ho’ fæ1-di’. Men resen, hain va’ saa sint, saa sint, at hain kjendt seg ikkje aa saa sa hain, dem sku’ prøv’ ein gaang tel. - Jæ, resæ- gjuræ, ho’ va’ straks færdi’ aa saa begyndt’ resen einndaa for- tere heller før: « Fifieinfifltofifltrefififirefif- » Men resægjuræ, ho’ sa bære: