Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/254

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


244 NORDLANDS Au-r. Som i en halv Daler hos Kr1.mmeren st-od; Det var vel at ønsl(e, den Handel paa Fod Var kommen og holdtes ved1ige. Handelen mellem Mo og tilgrændsende svenske distrikter drives fra svensk side væsentlig med skind og vildt og fra norsk side mest med fisk og mel og alleslags kolonial- og manufaktur- varer. Der kjøres nu 6OO til 8OO læs varer, mest mel og seifisk, fra Mo til Umbugten fjeldstue; de kommer igjen med skind, vildt og renkjød og lidt smør. Fra Umbugten kan de kjøre paa isen hele Uman, og derifra er et lidet stryk til Store Uman. Det er folkene i Tårna, som kommer for at handle. Nogen handel, men mindre, drives ogsaa fra Korgen. Endel finner og fj(3l(-lSl3ll8I11ælld i Sverige henter sit mel i Saltdalen i Norge ; de kommer til Rognan med ryper og skind og fører hjem mel, for hvilket tolden er 6 kr. pr. sæk iSverige. Dog har de ret til at indføre toldfrit 1 sæk pr. person, og til dette øiemed bringer finnerne sine børn til Graddis og kommer over grændsen med saa mange melsække, som der er personer. Børnene sendes saa tilbage paa ski til Graddis, indtil der er ført over det nødvendige forraad mel. ()mjorseL9handel eller lan(Zfarehan(lel har hidindtil været drevet i stor udstrækning under fiskerierne i Nordland, men denne handel vil vistnok i høi grad aftage ved bestemmelserne i handelsloven af l3de juli l907. Denne handel er en flythandel eller midlertidig handel, og den var tildels hjemlet i særegne for de nordlige landsdele gjæl- dende lovbestemmelser, dels i den almindelige handelslovgivning, særlig i loven af l842 §§ 14-l6, dels udøves den ogsaa med hjemmel af handelsbrev. Adskillig ulovlig handel fulgte gjerne med, saa der af og til faldt mulkter. “ Under de store fiskerier er der paa fiskeværene en betydelig befolkning, som har kjøbelyst og kjøbeevne. og reisende handels- mænd kan da faa afsætning. Handelen er dels en kassehandel, der har sit navn af de store kasser eller kister, hvori varerne føres, oftest med dampskib. Udsalget kan foregaa under telt eller under skur eller i leiede boder og nøst. Handel fra baad foregaar næsten kun under flskerierne. Hertil kommer handel af skræppekarer og urjøder. Videre foregaar der landhandel fra flskekjøbende fartøier. Kassehandlerne kommer til Lofotfisket i marts og april, da fiskehandelen har taget fart. Efter Lofotfiskets slutning drager endel til Finmarksfisket og derefter tilbage til Senjen, Vesteraalen og Lofoten til handelsstevnerne eller i juni maaned til Vesteraalen