Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/160

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestn--- 15O NORDLANDS Au-r. I 1881 og 1882 begyndte forskjellige skjærp1iinger i Baasmo kisgrube i Mo, i Svalenget kobberam)isning i Mo, i Laks“aa kobber- anvisning i Evenes, i ()s kobberanm28ning i Saltdalen, paa Maalø nikkelj’orekomst i Steigen, og et svensk selskab undersøgte Ranen jern forekom“ster. I de ovenfor nævnte gamle Maj-ïeldets gruber begyndtes ogsaa prøvedrift i 1883. I 1887 var der en liden prøvedrift paa jernmalmforekomster ved Næverhaugen i Skjerstad, og Baasmo, mengde eneste gruber med næyneværdig produktion var fremdelesgg-S§ZeAnningdalens sølvholdige blyg1andsgruber. “ I 1887 begyndte først arbeiderne ved Vatnbygden i Fauske ved Sulitelma kobberværk. I de følgende aar kom op en ganske usædvanlig voldsom og ofte meningsløs skjærpning, med anmel- delser først i hundredevis, senere i tusenvis, som nedenstaaende tal efter beretningen om Tromsø distrikt viser. Tallene gjælder Nordlan(l, Tromsø og Finmarkens amt, men antallet af anmel- delser er uden sammenligning størst i Nordland. Amneldelser, muthinger og j’ristbet-illinger i Tromsø distrikt Anme1de1ser. Muthinger. Fr-lstbevi1l1nger. 1886-1890 GuuHg) . 163 101 271 1891 ...... 696 273 421 1892 ...... 408 349 587 1893 . . 289 124 836 1894 . . 666 274 88l 1895 . . 977 194 1047 1896 . . 12l3 266 1lO7 1897 . . . 1l37 391 1262 1898 . . . 22l2 451 1148 1899 . . . 202l 855 1403 19O0 . . . 1987 686 2301 1901 . . . 3613 944 2493 1902 . . . 6907 1529 3606 1903 . . . 5754 1594 4l52 1904 . . . . 7235 1l23 42l5 1905 ...... 5706 1948 6346 Det vil af disse tal sees, at der aarligaars anmeldes et over maade stort antal anvisninger i disse egne, men selve tallene viser, at den allerstørste -del af disse anmeldelser er værdiløse. I aarene 1891 til 1904 er der saaledes anmeldt noget over 32 0O0 ertsfund i Nordland. Forat beholde disse, maa finderen eller anmelderen mutl1e dem hos bergmesteren, men antallet af muthinger er kun 9000; følgelig er henved 23 0O0 anmeldelser