Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/154

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


144 NoBm.ANns AMT. det aabne dæk. Naar endel er opmaalt, begynder ganingen, men den sild, der først bliver optaget, bliver liggende paa dækket til- sidst, udsat for tryk og varme i solskin den hele dag. Solvarme, tryk, regn og vind ødelægger snart tidligfisket fedsild. Fedsild taaler ikke at ligge en halv time i solen, før den har tabt meget i smag, end mere, naar den,ligger en hel dag i sol, vind, eller trykket og varmt, førend den bliver ganet og saltet. Værst er det ombord i større dampskibe, hvor der lægges an paa en hurtig massetilvirkuing. Værkerue har en vis beta- ling for hver tønde, og jo mere de kan slurve, desto snarere tjener de penge. Om en fartøiskipper gjør sin flid for at tilvirke sin last bedre ved at salte under tag, tager op passende lidet for hver dag og undgaar sol, vind, regn o. s. v. paa silden, saa faar han for sin sild ikke en større betaling, og hvad nytte er det i større udgifter og mere arbeide, naar man ikke faar større beta1ing. Den fineste spegesild faar man, naar silden ikke udsættes for sol, vind, varme eller regnvaud, og naar den ganes snart efter at være optaget, og staar i flade kasser 1 a 2 timer, saa blodet faar løbe af. Den kan saa saltes paa sædvanlig maade, uden at der fyldes lage paa, før 1O a 12 timer efter saltningen, og saa fyldes paa passe1ig med sild af samme sort. En god nordlandsk fedsild, kommet hurtig i Salt og ordent- lig bebaudlet, er delikatere end sild behandlet paa hvilkensom- helst maade. Foruden fedsild er flsket af smaasild: 1896 . . 4650 bl. til værdi 122O0 kr. 1897 . . 6800 -»-- 10200 ɔ 1898 . . . 15000 --»-- 1660O » 1899 . . 70 -»- 28O ɔ 190O . . 2 55O -»- 5 050 ɔ Tilsammen 44 33O kr. Det meste af denne sild er opfisket i de Helgelandske fog- derier. Sild, af flskerne saltet til hjemmebrug, spiller en vigtig rolle i befolkningens husholdning, men den er ikke medtaget i disse sidste statistiske opgaver.

:ỳ: