Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/140

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest13O . NORDLANDS AMT. viser, at silden kan gaa ind paa de forskjelligste steder. Fed- sildfisket er ikke som skreifisket aarvist, thi fedsilden gyder ikke, men streifer om. Silde)iske med not. De største mængder sild øses op af havet fra nøter. Noten nævnes, som berørt, i ska1devers, som sikkert er af høi ælde, saa at det er et meget gammelt redskab. Men da fiskernes fordomme og .misundelse ofte opnaar at faa gode fangstredskaber forbudt ved lov, saa er redskabet gaaet i glemme- bogen. Noten blev i Bohuslen forbudt i 1583 og igjen tilladt i 176O. I Trondhjem blev det forbudt i l772, og dette forbud blev udvidet til hele Nordland og Finmarken i 1816, og det stod ved magt helt til 1845. Før den tid var følgelig udbyttet af sildefiskerierne i Nordland forholdsvis ringe. Da vaarsilden i 1808 efter 24 aars forsvinden atter viste sig ved vore kyster, fangedes den før 182O udelukkende med garu. . Noten har imidlertid, som omtalt, været kjendt saa langt tilbage, som vor historie rækker, men forbudet har bevirket, at den blev glemt. Da forbudet stod ved magt i Nordland helt til 1845, saa blev det folk fra Haugesund og fra Strilelandet, der eiede redskaberne, og som først brugte dem paany i Nordland. Det nordlandske notbrug har nu fortrængt fiskerne, som kom fra Søndre Bergenhus og Stavanger amter, og som har været nordlændingens lærere paa dette omraade. Først var Idet haugesundsfolk, som før 186O drev notfiske paa Nordland. I slutningen af 6O-aarene begyndte fremmede fiskere fra Stavanger amt og Søndre Bergenhus amt at drive notfiske paa Nordland for egen regning. Storsildfisket i 187O-aarene øgede interessen for notbrugs- drift i Nordland og gav anledning til opøvelse af dygtige baser og notfolk. Bedriften blev fortsat som sommerfiske med veks- lende held, men for mange noteieres vedkommende med tab, da fedsildfisket hyppig udeblev og voldte mislykkede udrustninger. Det nordlandske notbrug anvender smaa slæbebaade, som mod andel i fangsten leies af 4-6 notlag og under hele fisket slæber disse. Dampskibet bringer notlagene did, hvor telegrafen melder om sild. Paa nordlandsfisket sommer og høst anvendes altid større nøter end paa vinterfisket. Nordlændingen lænker nu og da flere nøter sammen for at kunne gjøre større stæng. En slig not- masse hives iland af et dampskib paa hvert landtaug, og noten hives ind med dampwinChen. Det kan ofte gaa galt. Til et not1ag hører et logifartøi, som er et dæksfartøi paa ca. 20-50 tons, B store notbaade, 7O-90, 6O-8O, 5O-70