Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/138

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

128 NORDLANDS AMT. Udbyttet af fedsildfisket er meget forskjel1igt, saaledes som disse tal viser : G1ennemsn1t1ig aarlig H1. si1d. Værdi i kr. 1871 75Ï l78307 99860O 1876 283540 2544000 Au-1ig. 1881 43lO30 2891000 l882 107911 8924O0 1883 66l444 6085500 1884 147380 1479000 1885 49857O 23723O0 1886 337000 1371000 1887 560700 1207000 1888 367000 1190000 1889 3548O0 1349000 189O 3352O0 232lOOO 1891 333000 1670000 1892 702000 1452000 1893 775000 1453000 1894 65000 767000 1895 545000 2274000 1896 25000 74000 1897 607000 20l4000 1898 22000 138000 1899 144000 1002000 190O 232000 206l000 1901 125000 1521000 1902 153000 1089000 1903 261000 1112000 1904 62000 645000 1905 8000 53000 Det sees, hvilke store variationer fedsildfiskeriet er under kastet, baade med hensyn til fangstmængde og vær-diudbytte. I 1893 fiskedes 775 00O hl., medens deri l905 kun fiskedes 8000 bl Priserne er ogsaa underkastet store variationer. I l901 01 gives værdien i den officielle Statistik til kr. 12.l2 pr. bl. og i 1893 til kr. 1.88 pr. hl. Hvor meget af den i Nordland fiskede sild, der falder paa amtets egne indvaanere, er ikke opgivet. I de senere aar er der vistnok kun lidet, som i Nordland er fisket af fiskere udenfor amtet; de fleste notbrug og saa godt som alle garnfiskere hører hjemme i amtet. Nordlandske notbrug deltager i stor udstrækning i silde- fiskerierne i andre amter, baade søndenfor og nordenfor. I Heri er ikke sto1-sildfisket medregnet.