Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/125

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1s1(ER1EB. I 15 fersk fisk forsendes fra Nordland til det sydlige Norge og til ud- landet. Den forsendes da i kasser med is, og der er til dette øiemed anlagt ishuse paa forskjellige steder i amtet. Den fisk, der bedst egner sig til at forsendes fersk, er, foruden laks, kveite, fiyndre, uer og hyse. Nøiagtige opgaver over udførsel af fersk fisk fra Nordlands amt foreligger ikke. Der angives af fiskeriinspektøren, at der for aaret 1898 var udført af fersk fisk: Til ind1andet. Til udlandet Kveite . . . 411 698 kg. 63362 kg. Flyndre . . . 85726 » 6919 » Uer . . . 100 » - Hyse . . . 1594l ɔ 1 O0O » Torsk . . 17 5O0 ɔ - 53o96ð 1:g. 70231 1:g. I de senere aar er forsendelsen af fersk fisk tiltaget stærkt. .Russe.flsk. Den fisk, som hænges om sommeren, angi-ibes af mark. Det er spyfluerne (Calliphora vomitoi“ia og (ralliphora erythroce- phaIa), som især bedærver fisken, som er hjeldhængt, i den saa- kaldte makketid. De lægger sine æg i fisken, og af æggene kommer nogle store modbydelige larver, som æder fisken op, saa at kun skindet hænger igjen som et usselt futteral, som Petter Dass omtaler: Der drages de Langer, saa lang som en Favn, Indbyggerne til en fortræffelig Gavn, Naar Østen-Vind tørrer dem fage, Men falder der Regn og langvarige Slud, Da tæres de Fiske af Mark og Ukrud, At Skindet er ikkun tilbage. I denne tid, makketiden, som nu regnes fra 15de juni til 30te september, kan fisk sælges til russerne. Udlændinger har nemlig, i henhold til love af 9de august 1839 og 3dje juni 1874, tilladelse til fra 15de juni til 3Ote sep- tember at kjøbe og tilbytte sig mod visse produkter raa og saltet fisk paa enkelte steder. I Nordlands amt saaledes: Andenes, Langenes, Breistrand, Gaasøen, Nyksund, Nordsand, Voje, Sun- derø, Sommerø, Hovden, Værøen, Røstnesvaagen, Ure og Mort- øund. Det er megen fisk, som afsættes til russerne. Det almin- deligste byttemiddel var mel, nu mest penge. Russerne salter fisken i selve fartøiet og seiler, naar de har faaet last. De kjøber al slags fisk og baade bedærvet og ube- dærvet.