Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/120

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestI 1O NORDLANDS AMT. skindstak paa overkroppen og ærmer af skind fastsnøret om haandleddene. De sætter sig i flodmaalet med benene delvis i sjøen. Fisken kastes i vandet, og vaskeren tager fisken og læg- ger den over det venstre laar, gnider og vasker bort slimet og den sorte binde paa siderne, giver den tilslut en overhaling paa yttersiden og s1ænger den fra sig. I sneslud og kulde er det et surt arbeide. Der kan vaskes ca. 7O0 om dagen af én mand. Det er især ældre folk, som benytter denne anledning til for-tjeneste Til resten af arbeidet anvendes kvinder og børn. Nogle faste tørrere har dagpenge, enten det er tørringsveir eller ikke; de øvrige h“ar betaling pr. time, efter alder og dygtighed. Vaskningen er et koldt arbeide. Flere dage i træk fra mor- gen til den sene kveld sidder de og arbeider i det iskolde vand og den skarpe saltlage, hvorved de ikke kan undgaa at blive vaade, og saa skal den tunge vaade .fisk slæbes op over klip- perne. Paa denne tid er veiret ofte raat og koldt. De, som tørker, pleier at faa kr. 1.20-1.50 pr. dag. Vasking og tørring af 1000 fisk koster i gjennemsnit 14 kr. Naar fisken er vasket, bæres den op paa berget og lægges i lad (stabel) op paa hinanden til et knæs høide, den underste med ryggen ned, de andre med fiskesiden ned. Saalænge fisken er blød, bør den ikke udsættes for større tryk. Den egentlige tørring begynder, naar den første ladning é1 vasket. Er veiret klart, heises signal om morgenen, og snart kommer mænd, kvinder og halvvoksne børn roende eller gaaende til tørrepladsen med nistetiner og me1kespand. De benytter træ- tøfler,- da andet skotøi vilde være uhensigtsmæssigt paa de ru klipper. Dagen efter at fisken er lagt i lad, lægges hver fisk for sig til tørring, hvis veiret er godt. Om aftenen stables den sammen i smaa runde stabler af en fods høide uden noget over. Anden dag lægges den atter ud og tørres og sættes sammen i dobbelte høie stabler, to fod høie, eftersom tørringen har været. Efter fiskens kvalitet, som formanden bedømmer, lader han den staa i lad (udtales la) en eller to dage og lægges om og strækkes. Den strækkes for at blive flad og jevn. Dette er ialt 4 dage. Der- efter faar den en tørredag eller to igjen, hvis det er laber tørk; saa stables den op i stabler paa 7 a 80O efter fiskens kvalitet, og da er det pressestabler, da der lægges ovenpaa et rundt bræt med sten, hvor den da staar i l4 dage med en del omstabling og luftning i disse dage, eftersom fisken findes moden. Den gives 1 dags tørring. Saa er det godt, at den atter bliver staaende i stabler med l dags omstabling Derefter tørres den fremdeles saaledes, at den lægges udover hver dag eller hver anden dag, efter Veirets beskaffenhed, indtil den er bleven pas- sende tør, hvilket kan tage 3 dage. Dette tager ialt 1 maaned,