Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/117

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1SHEB1ER. 107 Seien behandles i alle Størrelser som rotskjær, og der er 7 sorter: Bondestorsei er af vakrere, lysere farve paa fiskesiden og mere blaa paa skindsiden, end tilfældet er med alle andre sorter. Middel- størrelsen er 65 cm. Prima storsei. Middelstørrelsen er ogsaa her ca. 65 cm.; den veier ca-. 9OO gram. Sekunda storsei har ikke saa vakker farve, hverken paa fiske- eller skindsiden, har oftere hængt trangt paa hjelden, og har enkelte andre iøinefaldende smaafeil. Udskuds-storsei har større feil, f. eks. leverløben, overstaaet, beskadiget af rotter eller har andre væsentlige mangler. Frossen sei er den, som under tørringen i kulden ør bleven løs i fisken, og har antaget en lysegul farve. Middelstørrelsen for samtlige disse sorter er ca. 65 cm. Middelsei er ca. 45 cm. i middelstørrelse og veier ca. 53O gram. Den maa være blank og feilfri, saavel paa fiske- som skindsiden, og ligesom storseien maa den være rubbet, d. e. den paa skind- siden værende skjælbedækning maa med en sløv kniv være af- skrabet i nogen grad. i Smaasei er den mindste, i regelen ikke rubbet; den kan være hjeldhængt eller bergtørret, det vil Sige, den kan istedetfor at være ophængt til tørring, spredes udover fjeld eller brygge Middel- størrelsen er ca. 35 cm., vægten ca. 30O gram. Sorteringen af rotskjærsei har dog i de sidste 20-3O aar undergaaet nogen forandring. Rotskjærsei er efterhaanden blevet en stor artikel med livlig efterspørgsel i de forskjellige strøg af jordkloden, hvor man før ikke kjendte den af navn. De for- skjellige Størrelser angives ved længdemaal i norske tommer. Maalet regnes fra den dybeste sænkning i ørebenet indtil enden af rygraden, ogsaa kaldt enden af sporkringlen. Man har føl- gende sorter sei, regnet efter dens størrelse: Storsei, af længde l8 tommer og derover, stormiddels, 15-18 tommer, smaamiddels, l2-15 tommer, og smaasei, under 12 tommer. Maalet for stormiddels kan sænkes til 14 og for smaamiddels til ll tommer; smaasei, under 12 tommer, deles undertideni 2 sorter, smaa og smaasmaa. Naar nu hver enkelt sort efter sin beskaffenhed atter deles i 4 sorter, prima, sekunda, tertia og udskud, saa kommer man alene for rotskjærseiens vedkommende op i et antal af 16--17 forskjellige sorter. De, som sorterer sei, maa have lang erfaring for at kunne Sige, hvilken sort hver sei hører til. Guanojisk er en i høieste grad beskadiget, til menneskeføde utjenlig vare, der omfatter fisk af alle slagS; til denne henføres ofte den ovenfor som udskud benævnte.