Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/108

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


98 NORDLANDS AMT. de sætter da sine liner i samme retning, almindeligst fra land og «indover». De liner, som er tilstrækkelig belastede med synk, kan da blive staaende greie, selv om baadene sætter nær hverandre, eller det er nogenlunde let at greie, naar trækningen ogsaa foretages samtidig af alle baade. Samtidig sætning og trækning af liner er kun mulig, naar de farkoster, som bruges, er nogenlunde lige bemandet, har no- genlunde samme evne til at komme frem, hvilket er tilfælde, naar alle bruger otringer. Otringen med sine fem mand kan roes i den retning, man ønsker, men doryen med sine to mand lader sig drive med vinden under lineudsætningen. Naar otringer og doryer fisker paa samme havstrækning, kommer linesætningerne paa tvers eller i kryds, saa at alle linerne danner som en spindelvæv. I utrygt veir maa otringerne ligge iland, medens dampskibe og Skøiter kan seile ud og trække. Den-amerikanske dory har i de sidste aar faaet betydning som fiskerbaad i Nordland. Her i landet bygges nu disse baade, men ikke allesteder lig de amerikanske. Den, som ikke er vant med doryen, klager over, at den er rank; den uvante slingrer fra den ene til den anden side i baa- den. Følelsen af usikkerhed svinder dog snart, og de, som har brugt doryen nogen tid, finder, at den er en prægtig baad. Doryerne bruges fra dampskibe, fra dæksfartøier eller fra motorbaade. l)et samlede antal baade i Lofoten er saa stort, at der bliver trangt om pladsen. Talrige skøiter, motorkuttere og dampskibe med henved 2000 doryer eller fangstjoller drev i 1907 fiske i Lofoten og krævede plads. Denne fiaade er derhos meget bevæge- lig og vil straks søge bedre fiskepla.dse, om det bliver smaat der, hvor den er. Der er saaledes paa de gode fiskepladse stor til- flytning fra nabodistrikterne og fra fjerne kyststrøg med store dækkede, for Lofoten helt usædvanlige fiskefarkoster. Dampfartøier og dæksfartøier er nu almindelige under skrei- fisket. Dampskibene har station i en bestemt havn med oplags- hus og agnehus i land, eller de har en lægter til agnet og som oplagsplads, hvilken slæbes til en bestemt havn og forankres der. Fartøiet kan have 6 doryer, 3 paa hver side staaende opi hin- anden paa dæk. Linen bliver agnet i kasser, og hver kasse rummer 6O0 kroge. Paa fiskepladsen sættes doryerne paa sjøen med 2 mand og liner, Og linerne sættes, oftest ret i læ, i passende afstand pa- rallelt med hinanden. Paa begge ender af linen bruges ilesten