Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/646

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

s1RP:I)A1.P:N HP:Hmå1). 6235 ned til en eller anden fjordarm i Bergens stift; saaledes er scene- riet her virkelig malerisk, hvilketi almindelighed ikke gjælder om det øvre af Siredalen, da dog selv de mest groteske fjelde dertil for sig alene ikke er 11ok. Fra gaarden Dorge af forandrer karak- teren sig endnu mere, nu er dalen en af de rigeste paa pittoreske situationen Mellem Tjørhom og Lunde, Vi mil nedenfor Dorge, falder elven henved eller omtrent 9OO fod; af hele denne- høide kommer omtrent de to tredjedele alene paa stykket mellem Dorge og gaarden Aamli Ve mil nedenfor; her er da de betyde- ligste fosser. Over en af disse, paa et sted, hvor Siras betydelige vandmasser styrter sig ned gjennem en kløft af k11n 2—3 alens bredde, ligger den af Holm i beskrivelsen af Lister omtalte Dorge bro i flere favnes høide over kløften og elven. Rig løvskog af birk og asp mangler ikke og derimellem ager og eng ved de flere gaarde, dels i hoveddalen, dels i den dybt indskaarne side- dal, som kommer ned fra Skrevandet. Efterat have naaet dybet ved Aamli, just der, hvor Skreaaen støder til, dreier elven om næsten i en ret vinkel, og gaar nu Vi mil gjennem et parti af dalen, som ikke kan tillægges nogen anden benævnelse end en fjeldkløft, uagtet dybet ovenfra ned til dalbunden vel ikke er mindre end 14—l5OO fod; paa begge sider, øverst ganske lod- rette vægge, nederst en steil, men desuagtet dog ret løvrig talusW af enorme nedstyrtede fjeldstykker og i dalbunden den skum- mende elv. Atter vender dalkløften sig; man kommer over de velbyggede Ausdals broer, og snart derefter træder man ud i en aabnere del af dalen, hvor Lunde kirke eller kapel omi-inget af flere gaarde ligger paa en ikke ubetydelig slette. Alt dette er- indrer om selve Vestfjorddale11 og fortjener en høi rang mellem vore frappanteste fjeldsituationer.» Nedenfor det før nævnte fjeld Hesten bliver dalen bredere og bedre bebygget og har ved Siredalsvatns nordende temmelig betydelige moer omkring Tonstad kirke, hvor der ligger flere gaarde. Længere ned følger Siredalsvatn, hvis steile bredder gaar lige ned i vandet og-hindrer bebygning. Dalbunden falder stærkt; paa den ca. 20 km. lange stræk- ning fra Fidjeland til Lunde kirke er faldet ca. 345 m. og herfra til Siredalsvatn paa en længde af ca. lå km. ca. 2OO m. Fjeldstrækningen paa Siredalens vestside er en del af fjeldet mellem Siredalen og fjordene i Ryfylke; den deles ved en række af skar, de fleste med retning fra nordøst mod syd- vest. Flere af disse dale er stærkt udmeislede. Fjeldene her har som oftest overordentlig steile skraaninge:—, ialfald til de større dale. Fjeldsiderne og høiderne er i alminde- lighed bevoksede med lyng og mos; toppene og de høieste dele er derimod i regelen nøgne; kun dybest i dalbundene er der lidt