Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/633

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


4322 LISTliR OG MANDAI.S A5IT. Km.2 H.o.l1. i Del af I)unSædvat11 . O.8 l70 Øysævatn .... . O.3 155 Skardvatn .... . 0.2 Kumlevoldsvatn . . . 2.9 l lå Fedaagvatn . . . . O.7 l22 Vestre Netlandsvatn . l.6 20O Østre Netlandsvatn. . O.5 Røidaasvatn . . . . 0.:3 Godvatu . . . O.5 Fosdalsvatn . . O.5 Budalsvatn . . . . 0.13 Del af Sal1dVfitI1 . . 1.1 ‘ Del af Paddetjern . . O.1 Eitlandsvatn . . . . l.4 Søndre Tjemvatn . . 0.1 Sandvatn .... .... O .4 ill smaavande . .... O.9 Samlet areal af ferskvand . l2É1 Store fossefal(l er der ikke i herredet, kun flere mindre og derhos større stryk. Størst vandmængde er der i Kidelven, ÂÝCZZ(l7l(Y—9(?Z’I7(’ll, Nulan(ls- elven Fedaagel1.—en, Tesaagelv og Gylandselv. I vandene og elvene er ørret og aal. Omtrent alle elve og vande og smaabække har lidt fisk. Fiskebestanden siges overalt at være i aftagende. I herre(let er lidet lerjord, mest sandblandet muldjord, til- dels med aurunderlag, løsere elveaur i dalene ved elvebredderne, og endelig er der tung muldjord og myr. Arealet er saaledes udnyttet: Ager .......... 1.5 km.2 Eng . . . 3.9 » Ager og eng . . .... 5.4 km.’ Skog .......... . 80.0 1 -Snaufjeld, udn1ark, myr, indsjøer . . . 90.6 1— 176.0 km.’ Udsæ(l og avl pr. maal samt foldighed: U(lHæd pr. maal. Av1 pr. maal. Foldighed. Havre . . . 1l8 liter. 5.9 bl. 5 Poteter. . 6O » 4.2 » 7