Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/634

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GYl.ANI) HP:mxP:i). 62:3 I de senere aar er lidet nylan(l opryddet. Antallet af slaa— og meiemaskiner var 3 i l9(—m. Frost paa kornet forekommer særlig i herredets østre (lal- strøg, lVeflamls— og Gylaml.s-dalen“ paa gaardene Gylaml, Li, Net- land, KumlPml(I og IVli(U(’St(I(Y. Frosten kan ogsaa skade andre steder, men da kun paa enkelte udsatte agre. Herredsstyrelsen har angivet værdien af I maal jord til 50—l50 kr. og omkostningerne ved rydningen af samme til 3O—6() kr. Der er udyrkede strækninger vel skikkede for dyrkning næsten paa hver gaard. Særlig kan nævnes saadanne i NetlamIs- og Gylands(lalen, herredets største dalstrøg, samt i My(llandsdale):. I den senere tid har man begyndt at drive nybrydning og dyrk- ning af jord, tildels ved laan af jorddyrkningsfondet. Hjemmehavnene er tilstrækkelige for det meste. Fjel(lbeiter er der i l1erredets sydøstre og nordre del til- hørende gaardene (;)’6tft’Z(lIl(l, Gyl(m(l, IV—dal, Hammvr, J[ydl(m(I og Ei(laml. F jeldslaatt-er er der paa ovennævnte gaarde, mest paa Gyla11d og Grøttelan(l. Kreaturhold samt fjærkræ i Gyland l1erre(l i 1900: Heste .......... 99 Storfæ . . 916 Faar . . l 22O Gjeter . . 301 Svin . — . 29 Hans . . 484 xEnder . 5 Gjæs . . 3 Bikuber .......... 20 Kvæget er hovedsagelig stedegent. I den senere tid er det paa sine steder blandet med telemarksracen; kun ubetydelig med den skotske race. Salg af hus(lyr er af stor betydning; hestesalget er tiltaget lidt, men der kjøbes endnu ungheste for bygdens forsyning. Salg af hornkvæg er tiltaget noget. Faareholdet er tiltaget noget, og svineholdet er tiltaget lidt Der sælges noget kjed og flesk. Der sælges noget melk og smør, men lidet ost, heller ikke sælges der uld. Der er nu mindre kreaturhold, men der fodres bedre.